nieuws

Onzorgvuldige adviseur moet schade verzwijgende analfabeet vergoeden

Schade 3644

Onzorgvuldige adviseur moet schade verzwijgende analfabeet vergoeden

Intermediairbedrijf ABC Consulting uit Eindhoven moet van de rechtbank Oost-Brabant de afgewezen brandschade van een klant vergoeden omdat bij het aangaan van de brandverzekering niet zorgvuldig is gehandeld. Verzekeraar Europeesche heeft de claim afgewezen wegens onjuiste opgave over het strafrechtelijke verleden van de klant. Dat de verzekerde analfabeet is, geldt voor de rechtbank als verzwarende omstandigheid.

Begin 2013 sluit de klant een opstal- en inboedelverzekering voor zijn recreatiewoning. In het kader van de aanvraag is de betrokken adviseur bij de klant op bezoek geweest. Op de vraag of hij de laatste acht jaar als verdachte in aanraking is geweest met politie of justitie, antwoordt de aanvrager dat hij tijdens een politie-inval bij zijn dochter, waar hij op dat moment koffie dronk, is meegenomen naar het politiebureau om te worden ondervraagd. De adviseur vult vervolgens ‘nee’ in onder de daarop betrekking hebbende vraag op het aanvraagformulier. Nadat de verzekering tot stand is gekomen, vernietigt de adviseur zijn aantekeningen van het gesprek. In september 2013 gaat de recreatiewoning in vlammen op. Europeesche wijst later de schadeclaim af wegens schending van de mededelingsplicht: het aanvraagformulier is niet naar waarheid ingevuld en tegenover de schadeonderzoekers heeft de verzekerde volgens de verzekeraar niet naar waarheid verklaard dat de contacten met de politie zich hadden beperkt tot hennepkweek.
ABC werpt daartegenin dat het gaat om twee zaken die jaren voor de brand hebben plaatsgevonden en geen causaal verband hebben met de brand. Bovendien was de verzekerde tijdens het gesprek met de onderzoekers onder invloed van valium en morfine wegens een zware rugoperatie. Dat kan Europeesche niet overtuigen, waarna de klant ABC voor de rechter daagt.

Kogels
Bij de rechtbank komt naar voren dat de verzekerde in 2006 is vrijgesproken van overtreding van de Opiumwet en dat hij aan de ABC-adviseur heeft verteld dat in zijn auto antieke kogeltjes zijn aangetroffen. De klant vindt dat ABC het aanvraagformulier verkeerd heeft ingevuld en dat zodoende een ondeugdelijke verzekering tot stand is gekomen. Daarnaast blijkt dat de klant is veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. “Eiser is bij verstek veroordeeld en was daarvan tijdens het gesprek op 23 januari 2013 nog niet op de hoogte”, aldus de advocaat. ABC brengt daartegen in verweer dat de vrijspraak en de kogeltjesvondst niet aan de orde zijn geweest in het bewuste gesprek. De adviseur veronderstelde dat de verzekerde als getuige was gehoord, wat niet relevant was voor de beantwoording van de verzwijgingsvraag.

Doorvragen
De rechter stelt ABC in het ongelijk: de zorgplicht is geschonden. De adviseur had moeten doorvragen toen de verzekerde over de aanhouding begon. “De medewerker had zich met betrekking tot dit hennep-incident ervan moeten overtuigen dat eiser hierbij niet als verdachte betrokken was en had zich nader moeten laten informeren over de inhoud van de mededeling van eiser dat een en ander zonder consequenties is gebleven. De medewerker had in ieder geval niet zelf de afweging mogen maken, zonder overleg met de verzekeraar, dat de geschetste gebeurtenis in het kader van de mededelingsplicht voor de verzekeraar niet relevant zou zijn.”
Omdat de adviseur tijdens het gesprek heeft bevestigd dat hij de hennepzaak niet relevant vond in het kader van de mededelingsplicht, kan de verzekerde niet worden verweten dat hij het aanvraagformulier heeft ondertekend. “Als verzwarende omstandigheid dient daarbij in aanmerking te worden genomen dat de medewerker wist dat eiser analfabeet is. Eiser was derhalve afhankelijk van de medewerker voor het doornemen van de verzekeringsaanvragen en het juist invullen van het (digitale) aanvraagformulier. In dat verband wordt het de medewerker ook aangerekend dat hij de door hem gemaakte aantekeningen van de door eiser gegeven antwoorden heeft vernietigd.” ABC moet de schade – waarvan de omvang nog moet worden vastgesteld – vergoeden.

Tot slot merkt de rechter op dat de vraag of de verzekering wel zou zijn gesloten als de juiste gegevens bekend waren geweest, niet van belang is “omdat eiser in het geval van een weigering van de verzekering of een aanbod tot acceptatie van de risico’s onder andere, mogelijk zwaardere, voorwaarden zijn verdere handelen daarop had kunnen afstemmen”.

Reageer op dit artikel