nieuws

NZa strijdt tegen verwarrende polissen

Schade 1155

NZa strijdt tegen verwarrende polissen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de strijd aan tegen verwarrende namen van zorgverzekeringspolissen. Verzekeraars mogen de term restitutiepolis vanaf 2017 alleen nog maar gebruiken voor een polis die daadwerkelijke vergoeding garandeert van de zorg bij alle aanbieders. Restitutiepolissen met beperkende voorwaarden, zoals er nu nog veel zijn, zetten de consument op het verkeerde been, vindt de NZa.

De NZa heeft geconstateerd dat sommige verzekeraars samenwerken binnen één concern. “Dit kan betekenen dat ze -vrijwel- dezelfde polis aanbieden onder verschillende namen. Terwijl de inhoud vaak zeer vergelijkbaar is, is de premie en de extra service die de verzekeraar levert niet altijd gelijk. Het loont dus om te controleren of je huidige polis goedkoper wordt aangeboden door een zusterverzekeraar.” Om het vergelijken makkelijker te maken, verplicht de NZa zorgverzekeraars voor de polissen van 2017 op hun website een overzicht te plaatsen van polissen die sterk op elkaar lijken.

Verbetering
Bart Combée, directeur Consumentenbond, is tevreden met de aangekondigde actie. “Dat is een aanzienlijke verbetering. In de actie Polisjungle pleitten wij al voor meer transparantie bij polissen die nagenoeg gelijk zijn.” De Consumentenbond mist wel een heldere aanwijzing van de NZa aan de zorgverzekeraars voor de vindbaarheid van de (deels nieuwe) informatie voor consumenten. Ook nemen de nieuwe regels niet alle verwarring weg. Combée: “De term combinatiepolis, die alle tussenvormen van zorgverzekeringen moet omschrijven, blijft bijvoorbeeld behouden. Het in stand houden van de tussenvariant tussen natura en restitutie blijft voor consumenten verwarrend en ingewikkeld.”

Toezicht op transparantie
De komende tijd gaat de NZa de informatievoorziening van verzekeraars nauwkeurig onder de loep nemen. “We onderzoeken onder andere de -telefonische- informatieverstrekking. We vragen om opheldering bij en actie van individuele zorgverzekeraars als mensen zich bij ons melden met vragen of klachten. Dit najaar bekijken we ook of de websites van verzekeraars helder zijn.” Ook de zorgverzekeraars zelf zullen de kwaliteit van hun informatievoorziening onderzoeken, meldt de NZa. “Wij werken waar mogelijk samen met verzekeraars om de verzekerden zo goed mogelijk te laten informeren.”

Teruggefloten
Eind vorig jaar heeft de NZa ook al onderzoek gedaan naar telefonische informatieverstrekking. Drie zorgverzekeraars (VGZ, Zilveren Kruis en CZ) waren het niet eens met de aanwijzingen die de NZa heeft gegeven. De rechter floot, tot spijt van minister Schippers, de toezichthouder vervolgens terug.

Reageer op dit artikel