nieuws

Kleine ondernemer laat ‘onbetaalbare’ AOV massaal liggen

Schade 5976

Kleine ondernemer laat ‘onbetaalbare’ AOV massaal liggen

Ruim 70% van de kleine ondernemers laat de AOV massaal links liggen. Dit blijkt uit onderzoek van MKB Belangen, een initiatief van de zakelijke inkooporganisatie MKB Collectieven, onder 4.000 ondernemers.  De voornaamste reden (83 procent) om geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten is dat deze volgens de ondervraagden onbetaalbaar zou zijn. 

Van de 30 procent die wel een AOV heeft, betaalt 60 procent meer dan € 300 per maand voor deze verzekering en 21 procent tussen de €200 en €300. De hoge premies ten spijt, bedraagt de dekking gemiddeld niet meer dan 55 procent van het inkomen. Ruim de helft van de groep verzekerden is dan ook ontevreden over hun verzekering. Er is vooral weinig vertrouwen in de bereidheid van de verzekeraar om daadwerkelijk uit te keren als er een beroep op de verzekering wordt gedaan. Ook het proces om een AOV af te sluiten wordt ingewikkeld en tijdrovend genoemd. Het leidt er toe dat 85% van de ondervraagden in het onderzoek van MKB Belangen zich niet kan vinden in de vorm waarin arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot nu toe worden aangeboden.

MKB Belangen is op dit moment aan het praten met diverse aanbieders om een aantrekkelijk alternatief te kunnen bieden aan het MKB. Directeur Adrienne van Veen: “Naar ons idee moeten verzekeraars snel een beter product ontwikkelen, dat beter aansluit bij de wensen en mogelijkheden van kleine ondernemers en zzp’ers.”

Voor- en nadelen broodfondsen
Aan zogeheten broodfondsen als alternatief voor een verzekering zitten volgens de inkooporganisatie zowel voor als nadelen. “Als deelnemer in een broodfonds heb je binnen een coöperatieve omgeving zelf veel meer controle over het product. Nadelen zijn een verminderde ‘betrouwbaarheid’ en slechts een dekking voor twee jaar.” De afgelopen tien jaar groeide het aantal zzp’ers dat deelneemt aan een broodfonds naar 9.000. De afgelopen 5 jaar keerden deze fondsen in totaal bijna € 3,1 miljoen uit aan 452 zieke zzp’ers. Dat komt neer op € 6.800 per zieke.

Reageer op dit artikel