nieuws

De Goudse: kansen grijpen bij WGA- en ZW-ERD nu geboden

Schade 1208

De Goudse: kansen grijpen bij WGA- en ZW-ERD nu geboden

Volgens verzekeraar De Goudse zijn er door de aanstaande wetswijzigingen grote kansen ontstaan op de markt voor het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de WGA en de Ziektewet. Naar de mening van de verzekeraar ligt het voor de hand om te gaan kijken naar het volledige 12-jarige werkgeversrisico. Bernardo Walta waarschuwt namens De Goudse dat de markt binnenkort wel eens grotendeels voor drie jaar op slot kan zitten.

Vanaf 1 januari worden het eigenrisicodragerschap Vast en Flex voor de WGA samengevoegd. Een werkgever die eigenrisicodrager is of wordt, is dit dan niet alleen voor werknemers met een vast dienstverband maar ook voor ‘flexwerkers’, zoals thuiswerkers en werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden.

Wetgeving is complex
Volgens De Goudse is dit voor het intermediair een belangrijk onderwerp om over in contact te treden met hun relaties. De wetgeving is namelijk niet altijd bekend bij bedrijven en is complex. “Dit biedt de adviseur een uitgelezen kans om de toegevoegde waarde van zijn deskundig advies te onderstrepen, bij zowel bestaande als nieuwe relaties”, aldus directeur commercie Bernardo Walta. “Temeer”, voegt hij toe, “omdat nu ook middelgrote en grote werkgevers eigenrisicodrager kunnen worden met achterlating van hun staartlasten bij het UWV.”

Gehele 12-jarige werkgeversrisico
Walta wijst erop dat werkgevers tot 12 jaar lang kunnen opdraaien voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. “Vanwege de wijzigingen in de WGA is het opnieuw van belang het gehele werkgeversrisico te bekijken. De periodes van loondoorbetaling en Ziektewet gaan tenslotte vooraf aan de WGA-periode en bepalen dus de WGA-instroom. Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is de afgelopen jaren nog onderbelicht gebleven, terwijl relatief veel flexwerkers de WGA instromen. Nu het flexrisico aan het WGA-eigenrisicodragerschap wordt toegevoegd, is het extra belangrijk om ook het risicomanagement van de Ziektewet in het advies mee te nemen.”

Markt op slot
De urgentie van de ondersteuning van de werkgevers door het intermediair schuilt ook in de beperking van de overstapmogelijkheden van publiek (UWV) naar privaat en andersom. Anders dan voorheen kunnen werkgevers zich nu niet meer ieder jaar opnieuw beraden op de vraag of ze WGA-eigenrisicodrager willen zijn. Wie nu terugkeert naar het publieke bestel zit daar nu ook altijd minimaal drie jaar aan vast. Walta: “Het gaat wat ver om te spreken van: nu of nooit. Maar het is duidelijk dat de kans bestaat dat de markt binnenkort drie jaar grotendeels op slot zit wat de WGA betreft.”

Reageer op dit artikel