nieuws

Akkoord over nieuwe cao zorgverzekeraars

Schade 3794

Akkoord over nieuwe cao zorgverzekeraars

Verzekeraars en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de zorgverzekeraars. Medewerkers krijgen er op jaarbasis 1,75% salaris bij. De cao geldt voor de circa 6.000 werknemers van CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid, De Friesland, DSW en Eno. Ondertussen wordt over de algemene verzekeraars-cao nog druk onderhandeld. Een nieuwe pensioenregeling zorgt daar voor hoofdbrekens.

De loonsverhoging van 3,5% is in drie stukken geknipt: 0,5% per 1 oktober 2016, 1,5% per 1 januari 2017 en 1,5% per 1 oktober 2017.
De looptijd van de cao is verlengd omdat daarmee meer tijd kan worden genomen voor het uitwerken van de afspraken. “Hieraan bestond behoefte aangezien de laatste jaren steeds sprake was van langlopende onderhandelingstrajecten”, aldus Zorgverzekeraars Nederland. Zo komt er een studie naar een alternatief voor de wachtgeldregeling. “De twintig jaar oude overgangsregeling wachtgeld sluit steeds minder aan bij ontwikkelingen zoals de verschuiving van de pensioenleeftijd, de vermindering van de WW-rechten en de maatschappelijke opvatting over duurzame inzetbaarheid.” De wachtgeldregeling kan buiten werking worden gesteld als werkgevers en vakorganisaties dat in een sociaal plan overeenkomen.

Flexibiliteit en inzetbaarheid
Om werktijden flexibeler te maken, wordt een proef gestart waarbij medewerkers zich kunnen inschrijven voor uren waarop zij willen werken. Toeslagen worden verleend voor het werken op moeilijk te vervullen tijdstippen. Verder wordt door het Sectorfonds voor de Zorgverzekeraars een onderzoek gestart met als thema duurzame inzetbaarheid en een gezonde werkdruk. “Bij het onderzoek is er ook aandacht voor mantelzorg en ook de resultaten van het project ‘Werken aan leuk werk’ worden meegenomen.” Het sectorfonds start ook een initiatief om in de bedrijven aandacht te vragen voor de doelgroep van de participatiewet: werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Vakbondsleden kunnen tot begin augustus kenbaar maken of zij instemmen met de nieuwe afspraken. Het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland heeft maandag al ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Cao Verzekeraars
Over de nieuwe algemene cao Verzekeraars, die per 1 juli is afgelopen, wordt nog druk onderhandeld en het eind is nog niet in zicht. Belangrijk onderwerp in de gesprekken is de wens van verzekeraars om voor het pensioen over te stappen van een middelloon- naar een defined contribution-regeling. “Kort gezegd komt dat neer op een verschuiving van risico’s van werkgevers naar werknemers”, aldus het CNV, dat niet bereid is om zomaar over te stappen naar een DC-regeling. Nu wordt gesproken over een collective defined contribution-regeling. “Hier zit wel nog een collectiviteitsaspect in de regeling en dat vinden wij als vakbond belangrijk. Het is wel de vraag of hier de oplossing in zit, want uiteindelijk willen de werkgevers kosten besparen en wordt nog steeds erg smal gekeken. Andere opties, zoals aansluiten bij een pensioenfonds, worden niet verkend en wij vinden als CNV dat daar ook naar gekeken moet worden om het plaatje compleet te krijgen. We zijn dus nog lang niet uitgepraat over dit onderwerp.”
Volgende week komt het salaris aan de orde in de besprekingen.

Reageer op dit artikel