nieuws

Achmea lijdt verlies door noodweer en hogere zorguitgaven

Schade 2547

Achmea lijdt verlies door noodweer en hogere zorguitgaven

Achmea heeft laten weten dat de zware regen- en hagelbuien van de afgelopen weken zo veel schade hebben veroorzaakt dat de verzekeraar verlies lijdt over de eerste helft van 2016. Ook de zorgkosten zorgen voor problemen.

Achmea schat het bruto schadebedrag bij haar klanten nu in op ongeveer €260 miljoen. Na herverzekering resteert een netto schadelast voor Achmea van circa €140 miljoen. Dit bedrag komt ten laste van het resultaat uit schadeverzekeringen over de eerste zes maanden van dit jaar.

Zorgactiviteiten
Ook de zorgactiviteiten zorgen voor hoofdbrekens. Achmea: “We zien dat de zorguitgaven, na jaren van beheerste stijging, nu harder stijgen dan de verwachting begin dit jaar. Onder meer de ontwikkeling van de kosten van geneesmiddelen is hiervan de oorzaak. De stijging vindt plaats nadat over 2015 en 2016 de zorgpremies voor onze klanten zijn verlaagd tot onder de kostprijs. Hierbij is in totaal €810 miljoen teruggegeven aan verzekerden”.

Door het noodweer en hogere kosten van de zorgverzekeringen verwacht Achmea op groepsniveau “een beperkt negatief operationeel resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar”.
De halfjaarresultaten worden overigens op 11 augustus 2016 gepubliceerd.

Premieverhogingen zijn onvermijdelijk
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “De huidige premiestellingen zijn niet voldoende dekkend voor de toegenomen schadelast, waardoor premieverhogingen onvermijdelijk zijn. Onder meer preventie kan helpen de schadelast minder sterk te laten toenemen. Onze merken nemen hierin een voortrekkersrol. “

Reageer op dit artikel