nieuws

NVIA-seminar: effect beperking loondoorbetaling op inkomensadvies

Schade 2439

NVIA-seminar: effect beperking loondoorbetaling op inkomensadvies

De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) maakt zich zorgen over de impact van de beperking van de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers. Er liggen diverse plannen, maar welke impact gaat dit hebben op het MKB-advies? Aanstaande donderdag praten experts erover ten kantore van ASR in Utrecht, onder wie VVD-kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn en Harold Herbert van het Verbond van Verzekeraars.

Tijdens het seminar wordt ingegaan op de plannen van minister Asscher (SZW) om het tweede jaar loondoorbetaling voor kleine werkgevers te schrappen en daarvan weer een sociale verzekering te maken, uit te voeren door het UWV. “Het moet de lasten voor MKB-ers verminderen. Een goed idee, een slecht idee, wat zijn de voors en tegens?”, aldus de NVIA dat tijdens het seminar vier invalshoeken wil belichten.”

Ingewikkelde keten
NVIA-voorzitter Peter Abelskamp: “Naast de vraag of het verkorten van de duur van de loondoorbetalingsverplichting de gewenste oplossing biedt, is het de vraag of het effect van het goed kunnen adviseren aan deze werkgevers meegenomen is in de besluitvorming. Het gaat in dit stelsel niet alleen om een losse verzekering van het eerste of het tweede ziektejaar, maar om een ingewikkelde keten van preventie, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Deze plannen zullen ervoor zorgen dat de noodzaak voor inkomensadvies bij het midden- en kleinbedrijf sterk zal toenemen. De mate van versnippering rond de regelingen bij ziekte maakt het stelsel nog lastiger uit te leggen.”

Losse eindjes
Abelskamp ziet nog een hoop losse eindjes. “Bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor het tweede ziektejaar eigen risicodrager te worden, hetgeen past in het verdere hybride stelsel rond ZW en WGA? Is er vooraf een toetsing van de reeds gedane reïntegratie-inspanningen, gezien het feit dat het UWV de verplichtingen in het tweede ziektejaar overneemt? Wie toetst de reïntegratie-inspanningen van het UWV?”

Reageer op dit artikel