nieuws

Nieuwe methodiek brandinspectie zorgt voor duidelijkheid

Schade 2203

Nieuwe methodiek brandinspectie zorgt voor duidelijkheid

De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. Dat meldt het Verbond voor Verzekeraars. De manier waarop inspecteurs de risico’s nu nog beoordelen is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan.

Tot nu toe verwijzen verzekeraars in de polis vaak naar NEN 1010 of NEN 3140 of eigen inspectiemethodieken. Deze inspectiemethodieken hebben volgens het Verbond betrekking op de minimale elektrotechnische veiligheid of op de bedrijfsvoering van een installatie. Bovendien gaat het daarbij vooral om elektrocutie en elektromagnetische compatibiliteit; brandrisico komt maar in beperkte mate aan de orde. De nieuwe methodiek NTA 8220 richt zich juist volledig op de brandrisico’s bij elektra. Inspecteur en verzekeraar hanteren zo voortaan dezelfde, heldere criteria als het gaat om brandveiligheid. Dat levert uiteindelijk vooral duidelijkheid op voor de verzekerde. Voor risico’s als bedrijfscontinuïteit of werkgeversaansprakelijkheid blijft een verwijzing naar NEN 1010 of NEN 3140 uiteraard nog wél relevant.

Draagvlak
UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, het Verbond en iKeur, een platform voor onafhankelijke inspecteurs, hebben nauw samengewerkt bij het opstellen van NTA 8220. De nieuwe beoordelingsmethodiek heeft daardoor een breed draagvlak. NTA 8220 is afgeleid van VIER (Verzekerings Inspecties Elektrische Risico’s), een programma dat enkele jaren geleden is opgesteld door iKeur en het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel