nieuws

‘Zieke werknemer verschil tussen winst en verlies voor MKB’

Schade 2648

‘Zieke werknemer verschil tussen winst en verlies voor MKB’

Een arbeidsongeschikte medewerker betekent voor een bedrijf in het MKB het verschil tussen winst en verlies. Dat stelt 55% van de Nederlandse ondernemers en HR-verantwoordelijken in het MKB. Dit blijkt uit onderzoek van Blauw Research in opdracht van Aon Nederland.

Ondanks dat de ruim de helft van de organisaties te maken heeft gehad met een langdurig arbeidsongeschikte medewerker worden de risico’s van langdurige arbeidsongeschiktheid nog altijd onderschat. Ook schiet de kennis van MKB’ers over de geldende wetgeving tekort.

Betalen
Gevraagd naar hoeveel jaar werkgevers in het uiterste geval de kosten betalen van de uitkering aan hun zieke personeel, schatten de respondenten in dat dit gemiddeld vier jaar is. Voor personeel met een tijdelijk contract is dit volgens hen drie jaar. In werkelijkheid is het twaalf jaar, zowel bij een vast dienstverband als bij een tijdelijk contract. Uit berekeningen van Aon blijkt dat de kosten voor een werkgever voor een langdurig zieke werknemer over een tijdsbestek van twaalf jaar kunnen oplopen tot € 200.000.

Onbekend
Uit het onderzoek blijkt ook dat de kennis van ondernemers en HR-professionals over de geldende wetgeving fors tekort schiet. Zo denkt 49% van de respondenten onterecht dat de duur van de uitkering afhankelijk is van hoe lang een medewerker in dienst is geweest. Ook denkt 39% ten onrechte dat de werkgever niet meer hoeft te betalen voor de uitkering van een zieke werknemer als een tijdelijk contract afloopt. Slechts 4% van de respondenten die binnen het bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor werknemersregelingen kent alle vijf de uitkeringsregelingen (Ziektewet, WGA, IVA, WIA en WAO). Een nog kleiner deel weet deze regelingen goed te interpreteren.

Slechte keuze
Het gebrek aan kennis leidt volgens Aon tot onderschatting van de risico’s. Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers namelijk voor de volledige WGA (vast én flex) kiezen voor een publieke of private verzekering. “Maar om daarin een goede keuze te maken, is het het noodzakelijk dat de ondernemer inzicht krijgt in de risico’s”, zegt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van de makelaar. “Het is opvallend dat meer dan de helft van de bedrijven zegt op de hoogte te zijn van de wetgeving omtrent langdurig verzuim. Uit de antwoorden blijkt echter dat slechts een klein deel daadwerkelijk weet waarover het gaat en wat de risico’s daadwerkelijk zijn. Zoals veel respondenten terecht aangeven, er staat veel op het spel.”

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Blauw Research. In de periode tussen 16 en 22 maart is door 150 respondenten een online vragenlijst ingevuld. De respondenten waren werkzaam binnen het MKB (10-250 medewerkers) en (mede) verantwoordelijk voor werknemersregelingen binnen hun organisatie. In deze video laat Aon Nederland op ludieke wijze zien wat het 12 jaar vastzitten aan een medewerker betekent.

 

Reageer op dit artikel