nieuws

Werkgevers schatten kosten zieke werknemer te laag in

Schade 2025

Werkgevers schatten kosten zieke werknemer te laag in

Een langdurig zieke werknemer kost ruim anderhalf keer meer dan werkgevers verwachten. Werkgevers schatten de kosten van een zieke werknemer gemiddeld op €143 per dag. In werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld €230 per dag. Daarmee schat 71% de verzuimkosten te laag in. Dat blijkt uit onderzoek van Baken Adviesgroep in opdracht van Delta Lloyd.

Kleinere bedrijven maken zich het minste zorgen over ziekteverzuim. Dit is opvallend, vinden de onderzoekers, want langdurige uitval kan juist bij bedrijven met minder dan 10 werknemers grote impact hebben op de bedrijfscontinuïteit. Bedrijven met meer dan 100 werknemers maken zich het meest zorgen en een aanzienlijk deel (18%) ligt er zelfs wakker van. Langdurig ziekteverzuim komt vaker voor bij grote bedrijven (67%) dan bij kleine bedrijven (21%).

Regie op ziekteverzuim
Gerard van Rooijen, directeur Inkomen & Verzuim Delta Lloyd: “Voor werkgevers heeft langdurig ziekteverzuim vaak een grote financiële impact, maar we begrijpen ook dat werkgevers hier niet dagelijks mee bezig zijn. Met dit onderzoek willen we werkgevers inzicht geven in ziekteverzuim en hen bewust maken dat zij zelf de regie kunnen nemen in hun verzuimbeleid.”

Indirecte verzuimkosten
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon gedurende 104 weken door te betalen. Volgens berekeningen van TNO kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld € 230 per dag. Maar werkgevers krijgen ook te maken met indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Worden deze kosten wel meegenomen, dan kunnen de ziekteverzuimkosten verder oplopen naar ruim € 400 per dag.

Reageer op dit artikel