nieuws

SP: Wanneer trekt minister Schippers aan noodrem?

Schade 1103

SP: Wanneer trekt minister Schippers aan noodrem?

De leden van de SP-fractie hebben met grote zorg kennisgenomen van het kwantitatief onderzoek van toezichthouder NZa naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt. Zij willen weten wanneer de minister aan de noodrem trekt.

“In plaats daarvan zien zij dat dat de trein van marktwerking ondanks het rode sein alleen maar doordendert. De steeds verdere toename van risicodragendheid van zorgverzekeraars door de verdere afbouw van de ex post risicoverevening leidt er volgens deze leden toe dat zorgverzekeraars altijd een weg zullen vinden om aan risicoselectie te doen. In de uitkomsten van dit onderzoek zien deze leden hiervan de bevestiging. In plaats van dat de minister ook inziet dat de trein dreigt te ontsporen, kijkt zij liever de
andere kant op. Ondanks de zorgwekkende bevindingen in het onderzoek trekt de minister geen conclusies, maar wacht wederom nieuw onderzoek af. Hoeveel onderzoeken moeten er nog komen voordat de minister de gevolgen van haar beleid onder ogen durft te komen? Volgens deze leden zou er, totdat onomstotelijk vast is komen te staan dat er geen risicoselectie plaats vindt, een pas op de plaats gemaakt moeten worden. Zij verwachten een uitgebreide reactievan de minister op de gestelde vragen en geuite zorgen”, zo valt te lezen in de reactie op de kamervragen.

Ongewenst
De minister laat in haar schriftelijke reactie op de kamervragen weten dat zij van mening is dat doelbewuste risicoselectie door zorgverzekeraars ongewenst is. “Op basis van het kwantitatieve onderzoek van de NZa kan echter niet gesteld worden of zorgverzekeraars doelbewuste acties tot risicoselectie ondernemen. Dit is niet eenvoudig om vast te stellen, omdat veel aspecten een rol kunnen spelen. Het is immers aannemelijk dat positieve vereveningsresultaten ook voortkomen uit doelmatigheidsafspraken met zorgaanbieders. Ik wacht de resultaten van het kwalitatieve onderzoek van de NZa af, alvorens ik verdere acties overweeg.”

Prikkels
Verder stelt de minister dat verschillende acties reeds in gang zijn gezet, die de prikkels en mogelijkheden tot risicoselectie door zorgverzekeraars verminderen. “Een goed werkend risicovereveningsmodel is één van de belangrijkste instrumenten om risicoselectie tegen te gaan. Zoals aangegeven in de brief Kwaliteit Loont (Kamerstuk 31 765, nummer 116) werk ik continu aan verbeteringen in dit model. Daarnaast hebben zorgverzekeraars recentelijk in hun actieplan ‘Kern-Gezond’ acties gepresenteerd die de mogelijkheid tot risicoselectie verminderen.”

De minister verwacht de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek van de NZa rond de zomer naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Reageer op dit artikel