nieuws

Schippers: zonder extra ingrepen stijgen zorgkosten en eigen risico flink

Schade 1780

Schippers: zonder extra ingrepen stijgen zorgkosten en eigen risico flink

Als de zorgkosten niet in de hand worden gehouden dan kan het eigen risico de komende jaren blijven doorstijgen naar € 500. Het bedraagt dit jaar al € 385. Minister Edith Schippers (VWS) ziet hier een taak voor een volgend kabinet, zo schrijft het Financieele Dagblad.

De bewindsvrouwe deed haar uitspraken tijdens het Kamerdebat over de Zorgverzekeringswet. Het FD schrijft dat eind maart al uit ramingen van het Centraal Planbureau bleek dat de zorguitgaven tussen 2018 en 2021 weer fors gaan stijgen als het volgende kabinet geen aanvullende maatregelen neemt. Het effect van de ombuigingen uit de periode 2011-2017 loopt dan namelijk af. Die ombuigingen zorgden ervoor dat de stijging van de zorgkosten beperkt bleven tot 1,1% per jaar. Zonder nieuwe ingrepen stijgen de zorgkosten na 2017 jaarlijks weer met 3,4%. Omdat de hoogte van het eigen risico is gekoppeld aan de zorguitgaven, stijgt dat dus mee.

Koppeling
De SP bij monde van Renske Leijten liet weten af te willen van die koppeling. “Is die grens niet bereikt met € 385?” Wat Leijten betreft mag het hele eigen risico afgeschaft worden, omdat het in de opinie van de SP ervoor zorgt dat nu al meer dan een half miljoen mensen zorg mijden omdat zij het eigen risico niet kunnen betalen.

Reageer op dit artikel