nieuws

Schippers: ‘Jammer dat Nza is teruggefloten door voorzieningenrechter’

Schade 1904

Schippers: ‘Jammer dat Nza is teruggefloten door voorzieningenrechter’

Minister Edith Schippers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij het jammer vindt dat de voorzieningenrechter de onderzoeksmethode van toezichthouder NZa heeft afgewezen. In januari werd de NZA teruggefloten door de voorzieningenrechter nadat drie zorgverzekeraars verweer voerde in verband met een aanwijzing door de NZa.

 

De NZa controleerde onder meer de telefonische informatieverstrekking van de zorgverzekeraars. Daarvoor werd het onderzoeksbureau TNS Nipo ingeschakeld om de feitelijke telefoongesprekken te voeren. Op basis van de resultaten heeft de NZa aan verschillende zorgverzekeraars een aanwijzing gegeven. Drie zorgverzekeraars (VGZ, Zilveren Kruis en CZ) waren het hier niet mee eens en hebben zich tot de voorzieningenrechter gewend. Op 15 januari 2016 heeft de rechter de door de NZa aan zorgverzekeraars gegeven aanwijzing geschorst, omdat de NZa het onderzoek onder andere niet voldoende kon onderbouwen. Vervolgens heeft de toezichthouder de opgelegde aanwijzing ingetrokken. De rechter heeft hierbij wel opgemerkt dat het van belang is dat zorgverzekeraars verzekerden goed informeren. De NZa trekt lering uit de rechterlijke uitspraak en beziet met zorgverzekeraars hoe dergelijke onderzoeken in de toekomst vorm kunnen krijgen.

Reactie
De Tweede Kamer heeft om een reactie gevraagd op dit onderzoek van de NZa en de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De minister schrijft in haar brief dat zij, net als de voorzieningenrechter, van mening is dat het van belang is dat verzekerden de juiste informatie ontvangen. “Een goede informatievoorziening kan bijdragen aan het vertrouwen dat verzekerden in zorgverzekeraars hebben. Daarom vind ik het positief dat de NZa de telefonische informatieverstrekking van de zorgverzekeraars heeft gecontroleerd. Het is jammer dat de methode door de voorzieningenrechter is afgewezen. Ik hecht eraan dat de NZa in de komende periode wederom dit soort onderzoeken doet, uiteraard op een wijze die de toets van de rechter kan doorstaan. De zorgverzekeraars hebben naar aanleiding van het onderzoek van de NZa actie ondernomen om hun informatievoorziening te verbeteren. Ook beschouw ik het als een positief punt dat de NZa rapporteert over haar activiteiten als toezichthouder tijdens de overstapperiode. Verzekerden zijn immers gebaat bij goed toezicht.”

Reageer op dit artikel