nieuws

Initiatiefgroep volmachtbeloning houdt het voor gezien

Schade 4302

Initiatiefgroep volmachtbeloning houdt het voor gezien

De Initiatiefgroep Volmachtbeloning heeft zichzelf ontbonden. De groep heeft drie jaar gewerkt aan een nieuw – deels nominaal – beloningsmodel voor volmachtbedrijven, maar gooit nu de handdoek in de ring: “De Initiatiefgroep heeft onlangs de balans opgemaakt. De conclusie luidt dat verdere invoering van het door de groep ontwikkelde volmachtbeloningsmodel op dit moment niet haalbaar is.”

Deelnemers aan de groep waren ASR, Avéro Achmea, DAS, Generali, De Goudse, Reaal, de leden van de Noordeloos Groep, Van Lanschot Chabot, Nedasco, Schouten Zekerheid en Thoma. Het model dat zij voorstonden, bestond uit een vaste prijs per polis voor consumentenverzekeringen en verzekeringen voor zzp’ers en een waardegerelateerde beloning (via een percentage over de premie) voor zakelijke verzekeringen. Daarnaast voorzag het model in een benchmarktoets om de passendheid van de beloningsafspraken te waarborgen en een halfjaarlijks uitvoeringsverslag waarin de gevolmachtigde rapporteert over de werkzaamheden die hij namens de verzekeraar heeft verricht.
De AFM omarmde het model, maar in de markt bestond aarzeling over de praktische uitvoerbaarheid. Daarom zijn er proeven gehouden met een berekeningsmodel voor nominale tarieven, systemen die zijn aangepast en getest, een pilot-benchmarkonderzoek en een online beschikbaar standaard uitvoeringsverslag. “Het door de Initiatiefgroep ontwikkelde Uitvoeringsverslag werd in 2015 door de markt overgenomen en wordt nu door de meeste verzekeraars gebruikt.”

Datakwaliteit
De andere twee onderdelen worden niet in gebruik genomen. De omstandigheden zijn nu anders dan in 2013, is het argument. “De waardegerelateerde beloningsmodellen die nu worden gehanteerd, zijn meer geconvergeerd en worden – ook door de toezichthouder – breed geaccepteerd. Het is niet te verwachten dat in het toezicht onderscheid zal worden gemaakt tussen de verschillende modellen.” Daarnaast is uit de proeffase gebleken dat een volledige en correcte administratie een vereiste is voor een juiste implementatie. “Op dat punt is nog werk te doen en inmiddels is ook uit andere bronnen bekend dat verbetering van de datakwaliteit een belangrijk issue in de volmachtmarkt is. Dit betekent dat invoering van het nominale tarief en de benchmarkt-toets op dit moment, hoewel technisch goed uitvoerbaar, risico’s, complicaties en extra kosten met zich mee kan brengen.”

De groep ziet daarin binnenkort geen wijzigingen komen. “Hierdoor kan de Initiatiefgroep aan haar oorspronkelijke uitgangspunt, een goed werkbaar, marktbreed in te voeren en door alle stakeholders gesteund model, onvoldoende recht doen. Daarom is besloten op dit moment van implementatie af te zien en de Initiatiefgroep te ontbinden.”

Eerder stelde vertrekkend NVGA-voorzitter Michael de Nijs tegen over am: al dat de beloning in volmachtland geen onderwerp van gesprek meer was.

Reageer op dit artikel