nieuws

Dierenartsen in zee met Movir

Schade 1400

Dierenartsen in zee met Movir

De Vereniging Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir gaan samenwerken. De belangenbehartiger van de praktiserende dierenartsen wil op deze manier het risicobewustzijn van de leden rondom arbeidsongeschiktheid vergroten.

Volgens CDP-voorzitter Frans Dirven is het werk van een praktiserend dierenarts hoogwaardig en veeleisend. “De arbeidsrisico’s zijn divers. Als vereniging willen wij helpen om deze risico’s te verminderen of te minimaliseren en daarmee een bijdrage leveren aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Dit doen wij door een lobby te voeren en via ons programma ‘Gezond Werekn’. De samenwerking met Movir biedt ons de mogelijkheid om de risico’s op arbeidsongeschiktheid te verkleinen, door bijvoorbeeld kennisdeling.”

Preventie
Movir-directeur Louis van Drunen laat weten dat Movir naast kennisdeling ook nadrukkelijk inzet op preventie. “We kiezen voor hoogwaardige oplossingen en maatwerk, omdat dit past bij de wensen van onze klanten en onze eigen kwaliteitsstandaard. Zodat ook zonder (dreigende) arbeidsongeschiktheid verzekerden gebruik kunnen maken van ondersteunende diensten en zo optimaal kunnen ondernemen.” Als voorbeeld noemt Van Drunen coaches waar verzekerden en hun familieleden gebruik van kunnen maken.

Korting
De 330 leden van CPD ontvangen 10% korting op de premie van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze  korting komt bovenop een eventuele starterskorting.

Reageer op dit artikel