nieuws

Avéro ziet nieuwe samenwerkingsovereenkomst met VKG als standaard

Schade 6357

Avéro ziet nieuwe samenwerkingsovereenkomst met VKG als standaard

Avéro Achmea en serviceprovider VKG (ASR) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze is door VKG ontwikkeld en houdt rekening met de specifieke rol die serviceproviders in de distributieketen vervullen. Avéro ziet de overeenkomst als voorbeeld voor de overeenkomst met andere serviceproviders.

Volgens John van Tol (Achmea Intermediaire Regie) is bij de ontwikkeling van de overeenkomst door VKG input gevraagd van verzekeraars. “Het zijn evenwichtige, compacte en heldere afspraken die door ons juridisch zijn getoetst. De definitieve versie is in overleg met VKG tot stand gebracht.” Volgens Van Tol zijn de afspraken goed doordacht en specifiek geënt op de relatie tussen serviceprovider en verzekeraar. Reden waarom Avéro deze overeenkomst als uitgangspunt gaat gebruiken voor de samenwerking met andere serviceproviders.

Specifieke rol
“Het belangrijkste aspect van onze samenwerkingsovereenkomst Serviceproviding is, dat in deze overeenkomst de rol van een serviceprovider (SP) erkend wordt, terwijl die in de wet nog niet als zodanig wordt omschreven. In onze overeenkomst worden bijvoorbeeld expliciete afspraken gemaakt over klantbeheer en zorgplicht. De Wft dicht deze toe aan de bemiddelaar/adviseur. In de standaardovereenkomst van aanbieders zou deze bij ons (VKG) terecht komen. De belangen van zowel aanbieder, serviceprovider en onderbemiddelaar worden benoemd en gerespecteerd. Voorbeeld is het portefeuillerecht dat in deze overeenkomst expliciet aan de onderbemiddelaar wordt toegekend. Wederom, in een standaardovereenkomst zou dit recht bij ons (VKG) liggen. Verder geeft de overeenkomst de aanbieder de garantie dat wij (VKG) uitsluitend zaken doen met onderbemiddelaars die de juiste vergunning hebben. Wij zien er ook op toe dat de juiste vergunning in stand wordt gehouden. Op eventuele misstanden ondernemen wij direct actie, hetgeen in het belang is van de integriteit van de branche. Deze overeenkomst zorgt er voor dat de afspraken van partijen binnen de keten wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is, goed op elkaar aansluiten”, aldus Boon. VKG telt 3.000 onderbemiddelaars.

Foto: John van Tol, Pieter Louter, Paul Boon en Eric-Jan van den Berg tijdens de ondertekening van de samenwerkingsvoorwaarden tussen VKG en Achmea.

Reageer op dit artikel