nieuws

Verbond pleit voor verplichte rookmelders in alle gebouwen

Schade

Verbond pleit voor verplichte rookmelders in alle gebouwen

Het Verbond voor Verzekeraars schrijft in een brief aan de Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst dat het pleit voor verplichte rookmelders in alle gebouwen, en niet alleen in nieuwbouw. Het Verbond dat men zou moeten starten met rookmelders in alle sociale woningbouw. De commissie komt woensdag 16 maart bijeen voor het Algemeen Overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid.

Het Verbond ziet dat brand ‘discrimineert’. In oude stadswijken met bewoners met een lagere sociaaleconomische status, vinden relatief veel ernstige branden plaats. Uit cijfers van Stichting Salvage blijkt dat 70% van de branden in een gehuurd pand ontstaan, terwijl slechts 42% van de woningen in oude stadswijken wordt gehuurd.

Senioren
Het Verbond vraagt daarnaast ook aandacht voor senioren, een groeiende en kwetsbare groep mensen, die bovendien langer thuis blijven wonen. Ouderen blijken door fysieke beperkingen of mentale achteruitgang drie keer zoveel kans te hebben om slachtoffer te worden van brand. Het Verbond heeft bovendien geconcludeerd dat binnen de categorie ‘Ouderen’ het aantal claims met brand als oorzaak, ten opzichte van andere claims, aanzienlijk is toegenomen. Senioren blijven langer thuis wonen, mede vanwege het door de overheid ingezette beleid omtrent langer zelfstandig wonen, , waardoor de verantwoordelijkheid ook bij henzelf komt te liggen. Onderzoek van de brandweer heeft echter uitgewezen dat senioren juist in een zelfstandige woonomgeving eerder slachtoffer worden van brand.

Samenwerking
Het Verbond heeft met de brandweer een samenwerking afgesloten om de brandveiligheid te verbeteren. Ook gaan ze de belangrijkste schadeoorzaken in beeld brengen en bewustwording en -waar nodig- gedragsverandering proberen te vergroten.

Reageer op dit artikel