nieuws

Vaker bewust geen baan

Schade

Vaker bewust geen baan

Het aantal mensen dat thuis zit zonder werk maar niet officieel werkloos is, is sinds het uitbreken van de economische crisis sterk toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal zijn nu 1,1 miljoen Nederlanders beschikbaar of zoekend naar werk.

In 2015 telde Nederland ruim 1,1 miljoen mensen die geen betaald werk hebben, maar wel beschikbaar zijn voor werk of hiernaar hebben gezocht. Hiervan worden 614 duizend mensen tot de werklozen gerekend, waarbij het CBS de definitie hanteert van “mensen die recent gezocht hebben naar werk en hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn.”
Onder de groep van 1,1 miljoen, ook wel onbenut arbeidsaanbod zonder werk genoemd vallen 614 duizend werklozen. Het overige deel (503 duizend) was alleen beschikbaar of had alleen gezocht naar werk. Het onbenut arbeidsaanbod is vergeleken met 2008 met 457 duizend personen toegenomen. Vooral het aantal werklozen is fors gestegen.

Laagopgeleiden
Het overig onbenut arbeidsaanbod is in 2015 nog niet afgenomen. Integendeel: het aantal mensen dat niet heeft gezocht omdat ze weinig resultaat verwachten is toegenomen met 37 duizend personen. Met name vrouwen en laagopgeleiden zijn in deze groep oververtegenwoordigd.

Reageer op dit artikel