nieuws

Rechtbank: Adviseur hoeft niet na te gaan wie arbeidsongeschikt is

Schade

Rechtbank: Adviseur hoeft niet na te gaan wie arbeidsongeschikt is

Het gaat te ver om van een adviseur bij het sluiten van een WGA-verzekering te vragen dat hij nagaat of alle werknemers wel of niet arbeidsongeschikt zijn. Dat besloot de rechtbank in een zaak die een klant aan had gespannen die onlangs eigenrisicodrager voor de WGA was geworden.

De eiseres daagde de adviseur door een situatie die ontstond nadat ze per 1 januari 2010 eigenrisicodrager voor de WGA was geworden met een WGA-Eigen Risico verzekering van ASR. Bij het aangaan van de overeenkomst gaf de eiseres, eigenaar van een schilders- en glaszettersbedrijf, aan dat alle te verzekeren werknemers volledig arbeidsgeschikt waren.

Wat daarbij over het hoofd werd gezien was dat een voormalig werknemer van het bedrijf vanaf april 2006 ziek was. Dat was op 1 januari 2010 nog wel het geval, maar toen was de werknemer niet meer in dienst. Hij kreeg nog wel een WGA-uitkering tot 1 oktober 2013. Het UWV besloot dat de uitkeringen vanaf begin 2010 verhaald moesten worden op de eiseres, omdat ze onder het eigen risico vielen. Het ging om een bedrag van bij elkaar bijna € 70.000. ASR wilde dit bedrag niet voor zijn rekening nemen omdat de werknemer al voor 1 januari 2010 ziek was.

Informeren
Dus verhaalde de bedrijfseigenaar het bedrag op de tussenpersoon. Van haar had, zo luidde de eis, verwacht mogen worden dat zij haar had geïnformeerd dat zij bij het sluiten van de verzekering bij ASR zelf het risico zou moeten dragen voor al zieke ex-werknemers. En zij had assistentie moeten verlenen bij het invullen van het aanvraagformulier, dat was niet gebeurd.

De adviseur voerde als verweer op dat het niet haar taak was om het personeelsbestand op mogelijke zieke (ex-)werknemers door te nemen en dat er dus van een tekortkoming of onrechtmatig handelen geen sprake is. Dat de adviseur de klant had moeten informeren over het dragen van eigen risico zijn beide partijen het over eens. Maar volgens de adviseur heeft zij dat ook wel degelijk gedaan en is de klant meerdere malen geadviseerd om geen WGA-verzekering af te sluiten als een van haar (ex-)werknemers arbeidsongeschikt was.

Oordeel
De rechter is het in elk geval met de adviseur eens dat het te ver gaat om van een tussenpersoon te vragen dat die zelf samen met de opdrachtgever het hele personeelsbestand doorloopt om te kijken of er nog sprake is van zieke (voormalige) werknemers. “Voldoende is dat hij zijn opdrachtgever uitdrukkelijk – met het oog op het daaraan bij de verzekering verbonden risico – wijst op de noodzaak dat zelf goed uit te zoeken”, luidt het oordeel.

Over de vraag of de eiseres wel voldoende is geïnformeerd over het feit dat zij zelf het risico moest dragen voor eventuele al zieke werknemers, is het laatste woord nog niet gezegd. De bedrijfseigenaar krijgt de kans om te bewijzen dat dit niet het geval is. Daarover volgt op een later tijdstip nog een getuigenverhoor, voordat een definitieve beslissing wordt genomen.

Reageer op dit artikel