nieuws

Mercer: AOV-premies van UWV zijn veel te hoog

Schade

Mercer: AOV-premies van UWV zijn veel te hoog

Werkgevers die bij het UWV zijn verzekerd voor de arbeidsongeschiktheid van hun werknemers, betalen veel te veel premie in verhouding tot hun schadelast. Dat heeft Mercer becijferd in een onderzoek.

Mercer berekende dat werkgevers gemiddeld € 66.640 aan premie voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers betalen, maar gemiddeld slechts € 30.340 aan uitkeringen krijgen uitbetaald. “Verzekerde werkgevers betalen hun eigen schadelast dus met een factor 2.2. Bij een werkgever verzekerd bij een private verzekeraar is die factor ongeveer 1.3”, maakt Mercer de vergelijking.

Het adviesbureau deed daarvoor onderzoek door een steekproef van premiebeschikkingen van 105 werkgevers, met een totale loonsom van € 1,5 mld. Ramon van Bruchem, Senior Consultant bij Mercer: “De premies bij het UWV zijn weliswaar stabiel, maar als je kijkt naar daadwerkelijke schade (uitkeringen) , dan blijft de premie hoog. Bij het UWV betalen werkgevers hun eigen schade voor Ziektewetuitkeringen gemiddeld met een factor 2,3. Werknemers kregen namelijk gemiddeld € 6.410 aan uitkeringen, terwijl werkgevers € 15.050 aan premie moesten betalen.” In 2015 was die factor nog 2,2. Van Bruchem: “Eigenlijk zou je een verlaging van deze factor verwachten, maar die zien we in de praktijk dus niet. Werkgevers die nu nog publiek verzekerd zijn, zouden dit als signaal moeten oppakken om het eigenrisicodragerschap te overwegen.”

Niet slecht
Volgens Van Bruchem betekent de uitkomst van het onderzoek niet per definitie dat het UWV het slecht doet. “Over het algemeen doet het UWV goed werk gezien wat zij allemaal moet doen en de middelen die zij heeft. De vraag die werkgevers moeten stellen is: hoe kan ik op termijn de laagste lasten realiseren, ook als ik er voor kies bij het UWV te blijven? Het antwoord gaat dan in de richting van preventie, re-integratie en herbeoordelen. En dan komen wij als bv Nederland een stuk dichter bij de oorspronkelijke doelstelling van de WIA.”

Reageer op dit artikel