nieuws

Interview met Michael de Nijs (2): ‘Datakwaliteit is prioriteit nummer één’

Schade

Interview met Michael de Nijs (2): ‘Datakwaliteit is prioriteit nummer één’

Michael de Nijs vertrekt in april als voorzitter van de NVGA. Vandaag deel 2 van een interview. Hoe kijkt hij aan tegen de discussie over de meerwaarde van het volmachtkanaal? Verzekeraars vragen zich immers in toenemende mate af wat de toegevoegde waarde daarvan is.

“Het is logisch dat een verzekeraar zich dat afvraagt. Elke verzekeraar moet dat voor zichzelf bepalen. Het is niet per definitie voor elke maatschappij handig om met volmachten te werken, zoals een gevolmachtigde zich ook bij elke verzekeraar moet afvragen of het nuttig is om er zaken mee te doen.”

Het volmachtkanaal is gegroeid omdat het verzekeraars administratief werk uit handen nam. Verzekeraars hebben de administratie nu beter op orde, maar tegelijkertijd staat hun rol steeds meer ter discussie.

Volmachten: is dat nu een businessmodel van het verleden of van de toekomst?
“Het is allebei waar. Volmachten zijn ontstaan om de afwikkeling van polissen en schade decentraal te organiseren. Maar dat was niet omdat de verzekeraars hun administratie niet op orde hadden. Het is een bewuste keuze geweest om het administratieve proces in één hand te houden en de bemiddelaar op basis van zijn kennis en ervaring te vragen dat zelf voor zijn rekening te nemen. Ongeacht of de verzekeraar dat wel of niet goed doet, is dat een efficiencykwestie.”

De vraagkant van de markt trekt de macht naar zich toe, zegt De Nijs. “En wij zijn dichter bij de klant georganiseerd. Dat geeft ons een model voor de toekomst. Juist onze uitvoeringskracht maakt ons het best gepositioneerd om aan de klantvraag te voldoen. Huisvolmachten zijn bemiddelaars en hebben het mandaat om aanvraag en schadeafhandeling direct te regelen. De handicap van de verzekeraar is dat hij wel contact kan hebben met de klant, maar geen vergelijking kan maken.”

De volmachtnemer moet zich dus meer aan de kant van de klant opstellen?
“Ik denk dat het geen kwestie is van een kant kiezen. De vraag is of alle schakels in de keten naar de klant toe moeten rennen of dat elke schakel zichzelf opnieuw moet uitvinden. Een huisvolmacht is goed in integrale executie: advies, bemiddeling en fulfilment, maar heeft geen risicokapitaal, middelen om een sterk merk te ontwikkelen of de mogelijkheid van data-analyse. Dat zijn juist dingen die een verzekeraar kan doen: laat die dan aan merkontwikkeling doen. Want als verzekeraars zelf met vergelijkers aan de slag gaan, dan wordt de druk op de prijs nog groter. En de premie is – zeker bij motorrijtuigen – al ongezond laag.”

Met de bijbehorende slechte resultaten, ook in het volmachtkanaal.
“De resultaten in het volmachtkanaal worden vooral bepaald door de premiestelling van verzekeraars. DNB heeft niet voor niets weer zijn zorgen uitgesproken over het te lage premieniveau bij de autoverzekeraars. Er zijn productgroepen die het bij een verzekeraar beter doen in het provinciale kanaal. Maar bij een andere partij kan het juist andersom zijn. Verzekeraars hebben de sleutel in handen van het resultaat van het volmachtkanaal. Ik ben er ook tegen dat volmachten aan producten gaan knutselen en ben blij met de PARP (product approval and review process, red.): dat dwingt iedereen goed te kijken voordat er een product wordt geïntroduceerd. En er gaat een flinke stofkam door de private-labelproducten. Dat is goed. Veel verzekeraars laten zich naar het putje drijven onder invloed van marktdruk. Er zijn echt wel verzekeraars die goede producten maken die goed renderen. Het gaat niet alleen om marktaandeel. Volmachten en verzekeraars moeten de handen ineenslaan in productontwikkeling, ieder vanuit zijn rol. Volmachten moeten niet zelf producten gaan bedenken door de voorwaarden van partij A te combineren met de premie van partij B.”

De resultaten worden niet minder van extra schakels in de keten?
“Er zijn geen overbodige schakels. De keten is nooit te lang als iedere schakel een rolzuivere positie inneemt en een unieke bijdrage levert. En de keten kan lang zijn: herverzekeraar, verzekeraar, serviceprovider, bemiddelaar en klant: dat zijn vijf schakels. Maar dat kan werken. Een direct writer doet alles zelf en is een black box. Maar wie garandeert mij dat die efficiënt werkt? De keten is juist efficiënt omdat het allemaal kleine zelfstandige ondernemers zijn. De black box gaat ten onder aan schaalgrootte. In onze wereld heb je dan eerder schaalnadelen dan schaalvoordelen.”

Op welke punten moeten volmachten zich verbeteren?
“Ook bij volmachten moet de datakwaliteit omhoog en de data-uitwisseling beter. Het proces moet beter worden beheerst en de vakkennis moet op een hoger niveau. De markt staat niet stil. De behoefte van de klant wordt anders en er komen nieuwe risico’s bij. Vakbekwaamheid is geen momentopname: geen foto, maar een film die zich continu ontwikkelt. Wij moeten over de belangen van onze opdrachtgevers waken en dus veel kennis hebben van risico’s en risico-ontwikkeling. Dat moeten wij vervolgens afwegen tegen het productaanbod.”

Het onafhankelijk audit-instituut moet de datakwaliteit en procescontrole een impuls gaan geven. Hoe staat het daarmee?
“Zo’n instituut moet de audit onafhankelijk en efficiënt organiseren. In de afgelopen anderhalf jaar is bekeken of dat levensvatbaar kan zijn, ook uit kostenoogpunt. Besloten is om eerst het gehele proces van auditing onder te loep te nemen. De externe accountant wordt belangrijk en de deskundigheid komt op een hoger plan. En doublures verdwijnen. Het kanaal is niet gebaat bij pappen en nathouden vanwege commerciële belangen. DNB constateert dat de controlemiddelen wel goed zijn, maar dat ze niet worden gebruikt. Daar krijgen we vroeg of laat last van. Dus wij willen die nieuwe auditmethode nog dit jaar invoeren. Dat betekent nog niet dat de datakwaliteit ook al meteen op orde is: dat gaat nog een paar jaar duren. De administraties van verzekeraars zijn vaak nog erg vervuild. Willen we als keten vooruit komen, dan zal elke schakel zijn eigen datakwaliteit op orde moeten brengen. Dat is voor mij issue nummer één.”

Bekijk hier deel 1 van het interview.

Reageer op dit artikel