nieuws

GfK: ‘1 op de 3 Nederlanders sluit een te hoge autoverzekering af’

Schade 4331

GfK: ‘1 op de 3 Nederlanders sluit een te hoge autoverzekering af’

1 op de 3 Nederlandse autobezitters kiest bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering voor een te hoge dekking, zo meldt GfK. De helft van de autobezitters is hiermee oververzekerd en betaalt maandelijks onnodig veel premie, zo concludeert GfK in zijn onderzoek TOF Tracker. Dat is een onderzoek waarin ieder kwartaal de productie van particuliere financiële producten in kaart wordt gebracht.

In totaal is een derde van alle autobezitters oververzekerd, vinden de onderzoekers. Hoe hoger de cataloguswaarde van de auto, hoe hoger het aandeel oververzekerden. Auto’s met een waarde van € 25.000 of meer zijn in 38% van de gevallen oververzekerd. Bij auto’s met een waarde tussen de € 15.000 en € 25.000 is dit ruim 30% en bij auto’s tot € 15.000 is 27% oververzekerd. Autobezitters die een relatief dure auto kopen, lijken zich vaak minder te beseffen dat deze door hoge afschrijvingskosten snel in waarde daalt, meldt GfK.

Leeftijd en opleiding
Kijkend naar leeftijd en opleidingsniveau van de autobezitter zijn er grote verschillen zichtbaar. Zo is, volgens het onderzoek, onder 65-plussers slechts een kwart oververzekerd terwijl dit percentage onder 35 tot 50 jarigen maar liefst 37% is. Ook bij opleidingsniveau zijn de verschillen groot. Zo heeft 39% van de laagopgeleiden een te hoge dekking, terwijl dit onder hoogopgeleiden in 27% van de gevallen is.

Update GfK
Joris van Dongen, research consultant van GfK, geeft een toelichting op de totstandkoming van dit onderzoek en welke criteria door het GfK zijn gehanteerd. “De TOF Tracker is een onderzoek naar het afsluiten van verzekeringsproducten en wordt elke drie maanden gehouden onder 12.000 consumenten. Er is voor deze analyse gebruik gemaakt van de richtlijnen die standaard in de markt gehanteerd worden. 0 tot en met 5 jaar voor allrisk, 6 tot en met 10 jaar beperkt casco en WA voor ouder dan 10 jaar.

“In eerder onderzoek zagen we dat de helft van de Nederlanders een dekking op de huidige autoverzekering heeft die niet aansluit op de algemene gehanteerde adviesrichtlijnen, terwijl er wel flink bezuinigd wordt op bijvoorbeeld de aanvullende zorgverzekering. De veronderstelling was dat men vergat de dekking aan te passen. Na het onderzoek blijkt echter dat een groot deel al bij het afsluiten van de autoverzekering voor een te hoge dekking kiest. Opvallend genoeg zien we geen verband met het aantal schadevrije jaren: het aandeel oververzekerden bij autobezitters met veel schadevrije jaren is nagenoeg gelijk aan autobezitters met weinig schadevrije jaren.

“Zeker bij consumenten met weinig schadevrije jaren, kan de besparing oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar. Uiteraard moet men altijd de persoonlijke situatie in ogenschouw nemen en bijvoorbeeld als men geld leent voor de auto overwegen of allrisk niet een betere keuze is, maar het lijkt er op dat consumenten zich onvoldoende realiseren dat een auto van € 20.000 na 10 tot 11 jaar nog slechts een kwart van de waarde heeft behouden.”

Reageer op dit artikel