nieuws

Dijsselbloem: ‘Consument zelf verantwoordelijk voor internetbetaling’

Schade

Dijsselbloem: ‘Consument zelf verantwoordelijk voor internetbetaling’

Minister Dijsselbloem vindt dat consumenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor betalingen via internet. Dit laat hij weten naar aanleiding van de Kamervragen die Henk Krol van 50plus onlangs heeft gesteld.

“In eerste instantie is het aan de consument om een inschatting te maken van de risico’s die hij loopt door gebruik van het internet en om eventuele schade op een bank of andersoortige digitale dienstverlener te verhalen via de burgerlijke rechter, als fouten worden gemaakt bij betaling of als een product niet of niet juist wordt geleverd”, laat Dijsselbloem weten. “Indien een consument slachtoffer is geworden van internetfraude en vaststaat dat de bank of andersoortige digitale dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de door zijn klant geleden schade, zal de schade niet op de bank of de andersoortige digitale dienstverlener kunnen worden verhaald en zal de klant die schade zelf moeten dragen.”

Nieuwe producten
Hiermee opent de minister de weg voor verzekeraars om speciale verzekeringsproducten aan te bieden. “Het staat verzekeraars vrij om hiervoor aangepaste verzekeringsproducten aan te bieden. Maar of hiervoor een grote markt zal komen, kan ik op dit moment niet zeggen. In hoeverre verzekeraars hiervoor producten willen aanbieden en internetgebruikers deze willen nemen, laat ik aan hen.” Er is geen verplichting voor consumenten en het bedrijfsleven om een verzekering tegen internetfraude af te sluiten.

Op de vraag van Krol of de minister de ontwikkeling ziet dat banken en internetwinkels internetfraude voor de rekening van de consument laten komen, antwoordt Dijsselbloem ontkennend. “Ik neem dat niet waar. Volgens artikel 7:529 BW zijn banken verantwoordelijk om aan te tonen dat de consument bij opgetreden fraudeschade opzettelijk of grof nalatig handelde. Malafide ‘winkels’ en ‘dienstverleners’ zullen helaas altijd proberen consumenten te duperen. Vanuit de overheid wordt op diverse manieren gewerkt aan maatregelen om fraude tegen te gaan.

 

Reageer op dit artikel