nieuws

Assurantieadviseur krijgt meer oog voor cyberrisico’s

Schade

Assurantieadviseur krijgt meer oog voor cyberrisico’s

Assurantieadviseurs bespreken vaker cyberrisico’s met hun zakelijke klanten. Dat constateert Turien & Co na een onderzoek onder ruim honderd adviseurs. Tweederde van de ondervraagden geeft aan in zijn zakelijke risicoanalyse internetafhankelijkheid ter sprake te brengen.

Wat voor gevolgen heeft bijvoorbeeld het uitvallen van het systeem of de webshop op de continuïteit van een onderneming? Welke type cyberincident komt er in het bedrijfsleven het meest voor? En hebben de assurantieadviseurs hun klanten geïnformeerd over de meldplicht datalekken? Deze en andere vragen werden gesteld aan ruim honderd assurantieadviseurs tijdens het Turien & College, eerder deze maand in Breda. De assuradeur constateert dat de scores hoger zijn dan die tijdens de eerste editie van dit college in 2015.

Meldplicht
Zo geeft 67% van de ondervraagden aan in zijn zakelijke risicoanalyse internetafhankelijkheid ter sprake te brengen, waar dit in juni 2015 nog 51% was. Bij deze analyse wordt tevens door 62% in kaart gebracht over wat voor soort data een bedrijf kan beschikken. In 2015 was dit nog maar 45%. Verder blijkt dat 50% van de adviseurs zijn zakelijke relaties heeft ingelicht over de meldplicht datalekken. “Hier ligt voor veel adviseurs dus nog een kans”, aldus de assuradeur. “De meldplicht datalekken geldt sinds 1 januari 2016 en houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. In sommige gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen.”

Reageer op dit artikel