nieuws

Asscher: ‘Klein risico dat iedereen uit publieke verzekering WGA stapt’

Schade

Asscher: ‘Klein risico dat iedereen uit publieke verzekering WGA stapt’

De kans is klein dat alle werkgevers die publiek voor de WGA verzekerd zijn, uit het publieke stelsel zullen stappen en naar een private verzekering overstappen. De financiële strop die daarbij zou horen, mocht er wel een massale overstap komen, valt relatief gezien ook mee, schrijft minister Asscher in een brief aan de kamer.

De wetswijziging voor een gelijk speelveld tussen publiek en privaat in het WGA-stelsel is vanmiddag in de Tweede Kamer aangenomen. Het wordt daardoor voor partijen aantrekkelijker om zich privaat te verzekeren in plaats van de publieke optie via het UWV. Daarom wilde de VVD van minister Asscher weten wat het financiële risico zou zijn als alle werkgevers die publiek verzekerd zijn, zouden uittreden.

Evenwicht
Asscher benadrukte ten eerste dat hij vooral niet verwachtte dat de wetswijziging zou betekenen dat iedereen ineens zou uittreden: “Het doel van het wetsvoorstel is dat het evenwicht op de hybride markt verbetert. In een dergelijke meer evenwichtige markt zal het aantal werkgevers dat overstapt van de publieke verzekering naar eigenrisicodragerschap of andersom beperkt zijn.”

Mocht het toch wel gebeuren dat iedereen uittreedt, is het financiële risico te overzien, schrijft Asscher: : Het wetsvoorstel regelt dat de publieke staartlasten van werkgevers die na 1 juli 2015 uit de WGA-verzekering van UWV stappen, hun publieke staartlasten vanaf 1 januari 2017 niet meer zelf hoeven te financieren, maar dat deze vanuit het staartlastenvermogen in de Werkhervattingskas gefinancierd worden. Het totale bedrag aan potentiële staartlasten voor zowel de WGA-vast als –flex bedraagt € 3,8 mld. Het risico bedraagt dus ook maximaal € 3,8 mld.”

Die € 3,8 mld gaat dan ook nog eens om een bedrag dat zich in de periode van 2017 tot en met 2029 theoretisch zou kunnen vormen. Asscher: “Het volledige risico treedt dus ook niet ineens op maar over meerdere jaren verspreid.”

Beheersbaar risico
Asscher concludeert: “Al met al constateer ik dat de kans dat het volledige risico zich voordoet erg klein is, en dat – voor zover het risico zich voordoet – het zich uitspreidt over meerdere jaren. Er is sprake van een beheersbaar risico. Allereerst staat tegenover het maximale risico van € 3,8 mld een buffer van € 1,5 mld. Daarnaast zal ik, zoals ik reeds heb toegezegd, de ontwikkeling van de hybride WGA-markt nauwgezet monitoren. Daardoor kan ik tijdig ingrijpen en indien nodig extra maatregelen nemen ter verbetering van de hybride markt of van de lastenkaders.”

Reageer op dit artikel