nieuws

Zorgverzekeraars steunen verlenging Tijdelijke wet ambulancezorg

Schade

Zorgverzekeraars steunen verlenging Tijdelijke wet ambulancezorg

Zorgverzekeraars steunen de verlenging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) tot en met 2019. Dat laat ZN vandaag in een brief weten aan de Tweede Kamer. ZN is net als de minister van mening dat er veel ontwikkelingen plaatsvinden in de keten waarin de ambulancezorg opereert, zoals de concentratie van acute zorg en de inrichting van de Landelijke meldkamerorganisatie. De zorgverzekeraars vinden daarom dat de tijd nog niet rijp is voor een definitieve ordening van de ambulancezorg.

De zorgverzekeraars roepen minister Schippers wel op om aan de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) en zorgverzekeraars duidelijk te maken op welke manier zij de komende twee jaar gaat werken aan de structurele ordeningswetgeving van de ambulancezorg. Ook blijft het van groot belang dat de RAV’s stappen blijven zetten in het vergroten van transparantie over de kwaliteit van de ambulancezorg.

Spoedzorg
De zorgverzekeraars zien verder uit naar de vaststelling van het Kwaliteitskader Spoedzorg door het Zorginstituut Nederland, eind 2016. Het kwaliteitskader biedt partijen in de spoedzorgketen handvatten om de kwaliteit van de complexe spoedzorg te verbeteren. Dat is uiteindelijk in het belang van de verzekerde en de patiënt: door inzicht in de uitkomsten van de verleende zorg kunnen zij profiteren van de verbeteringen in de spoedzorgketen. Wel vinden de zorgverzekeraars dat binnen het Kwaliteitskader Spoedzorg veel meer focus moet zijn op uitkomstindicatoren dan op proces- en stuurindicatoren.

Reageer op dit artikel