nieuws

‘Verzekeraars schaduwen slachtoffers op social media’

Schade

‘Verzekeraars schaduwen slachtoffers op social media’

Aansprakelijkheidsverzekeraars maken in toenemende mate gebruik van social media om letselschadeslachtoffers te schaduwen. Het Amsterdamse letselschadebureau Relet stelt dat sommige verzekeraars steeds vaker gedeelde privé-informatie op Facebook en andere sites aangrijpen als reden om niet uit te willen keren. Relet adviseert letselschade slachtoffers daarom om hun social media accounts af te schermen of om er ook minder positieve berichten op te delen.

Tegenover de lokale omroep RTV Noordkop noemt Marco Muis, operationeel directeur bij Relet, het “een zorgwekkende ontwikkeling”. Met name bij letsel dat langer dan een jaar nodig heeft om te genezen of blijvende invaliditeit ziet hij een gedragsverandering bij de verzekeraars. “De onderhandelingen worden in ieder geval scherper, indien sprake is van niet-medisch te onderzoeken letsel of bijvoorbeeld blijvende whiplashklachten.”
Verzekeraars maken daarbij volgens hem steeds meer gebruik van social media om de gangen van slachtoffers na te gaan en hen daarmee te confronteren. “Helaas wordt deze informatie nogal eens uit zijn verband gerukt en misbruikt door de verzekeraar om aannemelijk te maken dat het wel meevalt met de klachten van het slachtoffer. Dit bevordert uiteraard de onderhandeling over een voor beide partijen bevredigende eindregeling tussen belangenbehartiger en verzekeraar geenszins.”

Genuanceerd beeld
Muis adviseert letselschadeslachtoffer om hun social media af te schermen voor onbevoegden of om niet alleen leuke dingen maar ook de overgebleven medische klachten te doelen. Muis: “Hierdoor ontstaat een genuanceerd beeld voor ‘meekijkers’ die niet goed bekend zijn met het slachtoffer.”

Reageer op dit artikel