nieuws

Rialto: ‘Hier wordt ambachtelijk geaccepteerd’

Schade

Rialto: ‘Hier wordt ambachtelijk geaccepteerd’

Bij Rialto gaan de zaken net iets anders dan bij de gewone verzekeraars. Ze hopen daar in feite dat ze een klant zo snel mogelijk weer kwijt zijn. Rialto’s directievoorzitter Ingrid Visscher legt in een interview met am: uit dat de verzekeraar een tussenstation moet zijn én dat ze af wil van het imago dat alleen ‘boefjes’ hun weg vinden naar Rialto.

Rialto is een verzekeraar voor de moeilijke gevallen en groeide uit tot een bedrijf waarin rond de 21.000 polissen zijn gesloten met een premie-omzet van bijna € 20 mln. Het klantenbestand van Rialto valt ruwweg te verdelen in twee grote groepen: een groep met normale risico’s, maar mensen met een aparte achtergrondsituatie. En een groep met aparte risico’s.

Pech
Directeur Visscher van Rialto (foto): “De eerste groep komt bij ons vanwege het morele risico. Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn. Het kunnen mensen zijn die pech in het leven hebben gehad, die door een scheiding in de problemen komen. Of gezinnen met een schizofreen kind, dat moeite heeft om een AVP te sluiten. Mensen komen om velerlei redenen bij ons terecht. Er wordt vaak gezegd dat wij er voor de ‘boefjes’ zijn, dat vinden wij heel vervelend. Er zitten wel boeven bij, dat is inherent aan onze doelgroep, maar ik denk dat die groep veel kleiner is dan de groep die vanwege maatschappelijke problemen bij ons komt. Mensen die onder bewind staan bijvoorbeeld: dat zijn soms gewoon gezinnen waarin beide ouders in de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt en die daardoor in de financiële problemen komen. Via ons kunnen ze op een gegeven moment weer terug naar de reguliere verzekeringsmarkt. Wij zien onszelf ook veel meer als een tussenstation. Dat is ook waarom we op een gegeven moment van die naam Terminus afscheid hebben genomen, want dat werd echt gezien als een eindstation.”

Dubieuze schades
Visscher is voorzichtig als ze praat over de eerste groep verzekerden, de klanten die vanwege een gecompliceerde situatie bij Rialto uitkomen: “Ik vind het lastig om over een moreel risico te praten, want wij wijzen zelf ook risico’s af waarvan wij zeggen: dat is gewoon niet in orde. Onlangs hadden we een eigenaar van een zonnebankstudio die een verzekering had aangevraagd en daar waren buitengewoon dubieuze schades geweest. Onze mensen gaan er dan ook heel goed naar kijken en dat was gewoon niet oké. En zo’n risico nemen wij dan ook niet in de boeken. In die tweedeling heb je dus aan de ene kant mensen die een hoge schade opgelopen hebben om wat voor reden dan ook, en ergens anders niet meer geaccepteerd worden. En anderzijds de risico’s die op basis van het risico zelf iets geks vormen.”

Gekste dingen
Rialto ziet de gekste dingen voorbijkomen. Ze hebben wel eens een particulier gehad die een tank had gekocht en die wilde daar dan mee naar tentoonstellingen. Carla le Noble, afdelingsmanager Acceptatie Zakelijk, Particulier & Pools: “Ja, het is een motorrijtuig, dus het moet verzekerd worden. Praalwagens, maar ook bloemencorso’s. Of voetbalclubs die kampioen zijn geworden en een platte kar huren. Dan gaan we heel goed kijken naar de technische deugdelijkheid: is alles in orde, is de chauffeur gewend om met zo’n wagen te rijden? Dat maakt het werk zo leuk. Ieder risico dat je aangeboden krijgt – een tank, een praalwagen – dat zijn zulke verschillende risico’s, daar moet je ook heel anders naar kijken en accepteren.”

Le Noble: “Wat wij altijd zeggen is dat wij nog echt aan het accepteren zijn. Waar je ziet dat de andere maatschappijen vooral sturen op automatisering, vaak via portalen, zijn wij hier nog echt aan het accepteren en onderzoek aan het doen naar elk risico. Dat is ook een van de redenen dat onze premies hoger zijn, wij moeten meer effort steken in het accepteren van de risico’s. Bij ons kan een acceptant niet iets invoeren en dat het systeem dan automatisch komt met een voorstel en voorwaardes. Hier wordt echt nog ambachtelijk geaccepteerd. En mensen moeten breed georiënteerd zijn en een brede kennis hebben. Het is een soort krenten in de pap om hier te werken als acceptant, want er is enorm veel variëteit.”

Visscher: “We hebben natuurlijk jarenlange ervaring, dus we weten wat we ongeveer wat we als premie moeten vragen. Soms weten we het ook echt niet, komen er risico’s binnen waarvan we denken: wat gaan we hier nu weer mee doen? Maar de mensen die hier werken zijn er echt op gebrand om een oplossing te vinden.”

De aandeelhouders van Rialto zijn veertien verzekeraars en moet gewoon voldoen aan alle eisen die gelden voor alle verzekeraars. Visscher: “Dus wij zijn ook helemaal Solvency II-proof, de solvabiliteit komt waarschijnlijk uit rond de 200%, en hebben een goede financiële solide positie.”

De winst (resultaat voor belasting) in de laatste twee jaren was € 0,6 mln en € 1 mln. Visscher: “Ja dat is oké, wij sturen ook niet op winstmaximalisatie, maar op een klein rendement aan de verzekeringskant. En daar zijn we succesvol in.”

Het interview met Visscher en Le Noble staat in am:19 dat vandaag verschijnt.

 

 

Reageer op dit artikel