nieuws

Rabobank: autoschademarkt blijft dalen

Schade

Rabobank: autoschademarkt blijft dalen

De schadeherstelbranche blijft onder druk staan. Er is al jaren sprake van een dalende schadelast en dat zal in 2016 en de jaren daarna niet anders zijn. De Rabobank verwacht dit jaar een volumedaling van 2% ten opzichte van 2015. Dit laat de bank weten via Rabobank Cijfers & Trends voor schadeherstelbedrijven.

De oorzaken zijn volgens de Rabobank voornamelijk de veranderde houding en behoeften van de consument. De auto veel terrein verloren als statussymbool en lichte schades worden minder vaak gerepareerd. Bovendien stabiliseert het wagenpark in Nederland, een teken dat de markt verder verzadigt. De rapportage van de Rabobank bevestigt de sombere toekomst die Denis Maessen, Focwa-voorzitter ad interim, onlangs al op deze site heeft voorspeld.

Verandering vergt daadkracht
De huidige veranderingen in de markt hebben nu al stevige gevolgen voor de schadeherstelbedrijven. Grootschalige uitrol van telematicaontwikkelingen in de toekomst zullen nog meer impact hebben op de schadebranche. Zowel auto’s als de bestuurders zijn straks volledig connected. Niet alleen gaat de schadelast dan nog verder omlaag, het gaat ook om big data en hoe je daar als ondernemer op kunt aanhaken. Dat vraagt veel aanpassingen in de bedrijfsvoering van bedrijven. Samenwerking in de schadeketen met dealerbedrijven of juist kiezen voor schadespecialisatie.

Tenslotte signaleert de Rabobank nog een aantal trends. Volgens de bank is prijs steeds vaker een selectiecriterium voor de automobilist. “De consument is zich steeds bewuster van de hoge mobiliteitskosten en zoekt naar wegen om die te verlagen. Bijvoorbeeld door besparing op reparatie en onderhoud en het blijven doorrijden met kleine schades”, aldus het onderzoek. Daarnaast sturen grote opdrachtgevers, zoals verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en fleetowners, schades naar geselecteerde schadeherstelbedrijven. Ondertussen ervaren deze schadeherstelbedrijven wel in toenemende mate prijsdruk.

Reageer op dit artikel