nieuws

PvdA stelt kamervragen over aov

Schade

PvdA stelt kamervragen over aov

De PvdA-kamerleden Mei Li Vos en Grace Tanamal hebben kamervragen gesteld aan de ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Klachtenregen over zzp-verzekeringen arbeidsongeschiktheid’.

De twee kamerleden willen graag van de ministers weten of deze op de hoogte zijn van het feit dat de helft van de zzp’ers in de bouw zich niet kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid bij een particuliere verzekeraar in verband met onder meer te hoge premies of hun medisch verleden. Ook willen ze weten of de ministers het onwenselijk vinden dat zzp’ers in de bouw zich niet particulier kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid vanwege te hoge premies of hun medisch verleden. “Deelt u de mening dat juist zzp’ers in de bouw een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid moeten kunnen sluiten vanwege het risicovolle karakter van het werk?”

Verzwijging
“Bent u bekend met het feit dat particuliere verzekeraars ‘medische verzwijging’ soms gebruiken om de uitkeringen te beperken, te weigeren of zelfs terug te vorderen bij zzp’ers die jarenlang premies hebben betaald? Bent u eveneens bekend met het feit dat mensen te goeder trouw de vragenlijst invullen maar toch medische gegevens kunnen vergeten? Deelt u de mening dat er een onwenselijke situatie ontstaat als mensen niet goed voorgelicht worden over de consequenties van het vergeten van ziektes of aandoeningen? Zo ja, wat zouden verzekeraars of de overheid kunnen doen om de voorlichting over ‘medische verzwijging’ te verbeteren”, zo vragen zij de ministers.

Gezondheidsverklaring aov
Het Verbond van Verzekeraars kondigde 18 januari aan dat de gezondheidsverklaring die wordt gebruikt bij het aanvragen van verzekeringen tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid wordt herzien. Volgens het Verbond komt het in de praktijk jaarlijks tientallen keren voor dat verzekeraars zich beroepen op verzwijging omdat de gezondheidsverklaring zodanig onvolledig of onjuist is ingevuld dat dit achteraf consequenties heeft voor de uitkering of de voorwaarden. Situaties waarin het onhelder is of een verzekeraar zich terecht beroept op verzwijging kunnen bij het klachteninstituut Kifid worden neergelegd. Volgens Verbondsdirecteur Richard Weurding staat buiten kijf dat in dit soort geschillen niet naar ‘spijkers op laag water’ mag worden gezocht.

Reageer op dit artikel