nieuws

Kamervragen over verzekering als vangnet voor internetfraude

Schade

Kamervragen over verzekering als vangnet voor internetfraude

Kamerlid Henk Krol (50plus) stelt kamervragen aan de ministers van Financiën en Economische Zaken naar aanleiding van het bericht dat ‘in toenemende mate verzekeringen worden aangeboden, die bedoeld zijn om een ‘vangnet’ te bieden voor potentiële slachtoffers van internetfraude.

Krol wil van de ministers weten of zij het logisch of verdedigbaar vinden dat dáár waar het bedrijfsleven niet meer aansprakelijk kan worden gesteld en de consument ook niet, de consument een verzekering moet afsluiten ter bescherming van internetfraude? Ook wil hij weten of de bewindslieden de visie van het Verbond van Verzekeraars delen dat er voor dit soort internetfraude-verzekeringen een “grote markt” gaat komen. Hij ziet graag dat de ministers een beeld schetsen hoe banken, internetwinkels en digitale dienstverleners op dit moment omgaan met slachtoffers van internetfraude en het opvangen en dekken van de (financiële) schade. “Bent u het er mee eens dat de kosten alléén ten laste van de consument moeten komen als er sprake is van aantoonbare roekeloosheid en nalatigheid van de consument?”, vraagt Krol.

Reageer op dit artikel