nieuws

Friese (NN): prijsstelling in autoverzekering moet rationeler

Schade

Friese (NN): prijsstelling in autoverzekering moet rationeler

Net als de hele markt heeft NN Group het moeilijk om goede resultaten te boeken op het onderdeel autoverzekeringen. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers stelde CEO Lard Friese dat de scherpe premiestelling daar debet aan is.

NN kon donderdagmiddag goede cijfers presenteren: een sterk gestegen resultaat, een zeer ruime Solvency II-ratio en een mooi dividend voor de aandeelhouders. Maar daar staat de slechte combined ratio op Schade tegenover. Overall staat die nu op 101,5%: tegenover elke € 1 aan premie staat € 1,015 aan kosten en uitkeringen. En vooral op autoverzekeringen scoort de verzekeraar slecht: de combined ratio staat op 109%.

Speerpunt
In tegenstelling tot de algemene combined ratio zit dat laatste cijfer structureel in een negatieve trend. Niet alleen bij NN, maar in de branche in het geheel. Friese wijst autoverzekeringen daarom ook aan als een speerpunt: “We hebben het eerder al aangemerkt als een onderdeel waarop wij ons moeten verbeteren. Dat hebben we de laatste tijd al gedaan, want de combined ratio stond eerder op 111%.”
Dat de verhouding premie/kosten over de hele schadeportefeuille over de 100% is gekomen, is volgens Friese niet structureel. “We hebben een aantal grote brand- en weergerelateerde claims gekregen. Dat was vooral in de eerste drie kwartalen, we zagen in het vierde kwartaal al dat dat weer minder wordt.”

Concurrentie
“Met auto’s is het anders”, vervolgt Friese. “Het is een sector met veel concurrentie. Het is belangrijk om daarin gedisciplineerd te blijven.” Maar dat lukt de autobranche blijkbaar niet. “De grote concurrentie is goed voor de klanten, op de korte termijn. Maar wij moeten ook denken aan de lange termijn. Ik zou graag zien dat de prijsstelling rationeler wordt en dat we ervoor zorgen dat autoverzekeringen op een goede manier geprijsd worden.” NN heeft zelf al een aantal maatregelen genomen: grote wagenparken worden niet meer geaccepteerd, de bestaande portefeuille wordt nog een keer goed doorgelicht op de prijs, bij nieuwe business wordt er goed gekeken naar een geschikte premie en ook de kosten worden gereduceerd.

Solvency II
Friese ging samen met CFO Delfin Rueda ook in op de Solvency II-score. NN scoort in dat opzicht met 239% aanmerkelijk hoger dan andere verzekeraars. “Daar zijn we blij mee”, zegt Friese. “Het zorgt ervoor dat we ingespeeld zijn op de volatiliteit van de markt, we kunnen grote schokken opvangen. Daarnaast geeft het ons de kans om meer in te zetten op innovatie. En tot slot kunnen we hiermee onze aandeelhouders belonen en met hen een goede, stabiele relatie opbouwen.”
Voor de lange termijn verwacht Rueda niet dat de solvabiliteit altijd op een dusdanig hoog niveau zal blijven. De 239% ligt dan ook ver boven wat andere grote verzekeraars kunnen overleggen en het aanhouden van veel kapitaal hoeft niet per definitie goed te zijn voor de bedrijfsvoering. Rueda: “Misschien zitten we nu een beetje in een luxepositie. Over een paar kwartalen zullen we beter zicht hebben op het solvabiliteitsniveau voor de lange termijn.”

Hypotheken
Friese liet ook nog weten dat NN inzet op de hypotheekmarkt. Die portefeuille groeide afgelopen jaar tot boven de € 10 mld. “We hebben ‘trek’ in hypotheken, omdat we geloven dat ze stabiel zijn op de lange termijn.” Rueda vult aan: “De hypotheekmarkt is aantrekkelijk en zal dat nog een tijdje blijven.” Ook met de steeds dalende hypotheekrente. Want in Europees perspectief is die nog altijd relatief hoog, zei CRO Doug Caldwell: “In Duitsland is de hypotheekrente momenteel rond de 0,7%, dus de marges in Nederland zijn dan interessanter.”

Reageer op dit artikel