nieuws

Dijsselbloem: AOV moet duidelijker

Schade

Dijsselbloem: AOV moet duidelijker

Minister Dijsselbloem vindt dat de informatie omtrent een AOV duidelijker moet. Dit laat hij weten in een brief naar aanleiding van Kamervragen van Aukje de Vries en Erik Ziengs (beiden VVD). “Het moet duidelijk zijn waarvoor een klant zich wel of niet verzekert en onder welke voorwaarden dit gebeurt”, aldus de minister.

De VVD’ers vragen zich af waarom verzekeraars niet vooraf mensen toetsen bij een AOV. Dijsselbloem: “Een verzekeraar heeft gegevens nodig om een inschatting te kunnen maken van het risico en een daarbij passende premie te kunnen vaststellen. Deze gegevens verkrijgt de verzekeraar middels een gezondheidsverklaring van de klant.” De minister benadrukt dat de klant alle feiten dient te melden die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat de beslissing van de verzekeraar en de voorwaarden hiervan af kunnen hangen. “Dit betekent onder meer dat de klant die te goeder trouw handelt door de verzekeraar niet kan worden afgerekend op het niet meedelen van feiten die hij niet kende en dat niet kan worden verwacht dat hij rekening houdt met zaken die voor hem als klant niet voor de hand liggen als relevante persoonlijke gegevens.”

Dijsselbloem stelt ook dat een verzekeraar een claim dient te honoreren als de niet-gemelde informatie niet van belang is voor het risico dat zich heeft verwezenlijkt. “Dit betekent dat het niet-gemelde gegeven geen verband dient te houden met de reden voor de arbeidsongeschiktheid. Dit geldt overigens niet als de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben gesloten”, haast de minister zich te zeggen.

Herziening
Het Verbond heeft in 2012 samen met artsen- en patiëntenorganisaties de gezondheidsverklaring aangepast en is bezig de huidige gezondheidsverklaring opnieuw te herzien. Dijsselbloem: “Dit gebeurt naar aanleiding van signalen zoals die in de Radaruitzending van 18 januari 2016 naar voren kwamen. Hierbij wordt de mogelijkheid onderzocht om met het toevoegen van controlevragen de kans op onbewuste verzwijging zo klein mogelijk te maken.”

Daarnaast heeft een zorgvuldige dienstverlening door verzekeraars de aandacht van de AFM. Er wordt gelet op de begrijpelijkheid en duidelijkheid van verzekeringsvoorwaarden en toezicht gehouden op het productontwikkelingsproces van en advies aan consumenten over de AOV. De AFM kijkt bij het toezicht op het productontwikkelingsproces en het advies aan consumenten of het belang van de klant centraal staat.

Reageer op dit artikel