nieuws

AOV-markt gaat krimpen in dit jaar

Schade

AOV-markt gaat krimpen in dit jaar

Ondanks een verdere groei van het aantal zelfstandigen in 2016, verwacht Baken Adviesgroep dat de markt voor AOV’s kleiner gaat worden. Zowel het aantal verzekeringen als de gemiddelde premie zal gaan dalen.

Baken Adviesgroep noemt de daling van de verzekeringsgraad, die sterker is dan de groei van het aantal zelfstandigen, als de belangrijkste oorzaak voor de krimpende markt. Baken verklaart: “Deze verandering is per saldo het resultaat van een aantal factoren. Factoren die bepalen of een zelfstandige een AOV sluit zijn: het hebben van personeel, het besteedbare inkomen, de verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen, de sector, het geslacht en de leeftijd. Zelfstandigen met personeel hebben ruim 1,5 keer zo vaak een AOV gesloten dan zzp’ers en juist deze groep krimpt. Zelfstandigen werken steeds vaker samen met andere zelfstandigen in plaats van personeel in dienst te nemen. Daarnaast zijn er alternatieven voor zelfstandigen. Zoals het aansluiten bij een broodfonds. Er zijn inmiddels 170 broodfondsen met 7.000 aangesloten zelfstandigen. Ieder jaar groeit het aantal sterk.”

Aan de daling van de gemiddelde premies ligt een aantal oorzaken ten grondslag. Zelfstandigen nemen bijvoorbeeld een langer eigen risico, de gemiddelde provisie daalt door het provisieverbod en er komen steeds meer vergelijkingssites. Daar staat tegenover dat de stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de groei van het inkomen van zelfstandigen zorgen voor een hogere premie, maar per saldo zal de gemiddelde premie dalen, stelt Baken.

Reageer op dit artikel