nieuws

Vergelijkers weerleggen kritiek Rouvoet over groter marketingbudget

Schade

Vergelijkers weerleggen kritiek Rouvoet over groter marketingbudget

Vergelijkingssites hebben het afgelopen zorgseizoen helemaal niet meer marketingbudget ingezet dan vorig jaar, in tegenstelling tot wat ZN-voorzitter André Rouvoet beweert. De vergelijkers geven aan zelfs substantieel minder aan campagnes te hebben gedaan.

Independer weerlegt in een blog de beweringen van Rouvoet. Hij zei in zijn nieuwjaarstoespraak: “Waar zorgverzekeraars hun reclameactiviteiten matigden, had ik de indruk dat vergelijkingssites het omgekeerde deden. Zij veroorzaakten daarbij in een aantal gevallen eerder verwarring en onrust dan dat zij helderheid schiepen voor verzekerden.” Die bewering is volgens Independer ‘niet onderbouwd en onjuist’.

Om de uitspraak te weerleggen geeft Independer aan wat de vergelijker afgelopen jaar besteedde aan reclames: “TV-reclame werd bijna 25% minder ingezet en ook online reclamebestedingen namen met ruim 20% af. De bestedingen voor radio bleven nagenoeg gelijk.” Oftewel: Independer vergrootte haar uitgaven niet, maar verlaagde die het afgelopen jaar juist met ongeveer 20%.

Fractie
Uit een rondgang van am:web blijkt dat ook andere vergelijkers niet begrijpen hoe Rouvoet aan zijn uitspraken komt. Pricewise laat via een woordvoerder weten ook niet meer aan marketing te hebben uitgegeven, maar juist significant minder. Aan commercials werd 80% minder besteed dan het vorige zorgseizoen. En ook voor online advertising werd 65% minder uitgetrokken. Datzelfde beeld geeft HoyHoy. Mede ingegeven door de onduidelijkheid over de toekomst van de vergelijker, werd slechts een fractie van het budget van een jaar eerder gespendeerd. “Ik weet niet waar Rouvoet dit vandaan haalt”, zegt marketingdirecteur Christiaan Puper dan ook. “Misschien dat hij de aandacht ergens anders op wil brengen.” Daar voegt de woordvoerder aan Pricewise aan toe: “Rouvoet vliegt zo over de problemen rondom contractering heen.”

Neutraal en objectief
Zorgkiezer laat weten de marketingbudgetten voor televisie (90%) en online (80%) ook flink verlaagd te hebben. Oprichter Peter Ruys stoorde zich vooral ook aan een andere opmerking van Rouvoet, die stelde dat er een noodzaak was voor neutrale en objectieve vergelijkingssites. Ruys: “Ik zou er bewijs voor willen zien dat wij niet objectief zijn. Zo’n opmerking haalt het vertrouwen in vergelijkingssites onderuit. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan de discussie over marketingbudgetten.”

Indruk
ZN zegt in een reactie dat het ging om een indruk van voorzitter Rouvoet. “De observatie van onze voorzitter is de aanleiding geweest voor de uitspraak. Wij kennen de marketingbudgetten van vergelijkingssites niet”, zegt een woordvoerder. Die observatie blijkt dus niet juist te zijn. “Het is wel de indruk die is blijven hangen”, reageert de woordvoerder. Zij benadrukt dat het ook gaat om het beeld dat de reclames van vergelijkers oproepen: “Zij benadrukken de hoeveelheid aan keuzemogelijkheden, dat draagt niet bij aan een vermindering van de keuzestress.”

Reageer op dit artikel