nieuws

Rouvoet kritisch op vergelijkingssites: ‘Veroorzaakten verwarring’

Schade

Rouvoet kritisch op vergelijkingssites: ‘Veroorzaakten verwarring’

André Rouvoet, voorzitter van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN), heeft in zijn nieuwjaarstoespraak een kritische noot geplaatst bij de rol van de vergelijkingssites in de afgelopen overstapperiode. Rouvoet maakte ook het voorlopige percentage overstappers bekend: 7%.

Zorgverzekeraars waren de afgelopen periode minder actief op het marketinggebied, in tegenstelling tot vergelijkingssites, tot ongenoegen van Rouvoet: “Ik had de indruk dat vergelijkingssites het omgekeerde deden. Zij veroorzaakten daarbij in een aantal gevallen eerder verwarring en onrust dan dat zij helderheid schiepen voor verzekerden. Dat onderstreept wat mij betreft de noodzaak van een of meer neutrale, objectieve vergelijkingssites, waarnaar we op dit moment onderzoek doen.”

Overstappers
De beperktere marketingactiviteit van verzekeraars leidde in elk geval niet tot een lager percentage overstappers. De raming van 7%, gedaan door informatiecentrum Vektis, ligt 0,5 procentpunt boven die van vorig jaar. Toen kwam het definitieve percentage overstappers uiteindelijk uit op 6,8%. In totaal gaat het bij de 7% overstappers om een absoluut aantal van bijna 1,2 miljoen verzekerden.

Zorgstelsel: beste uit twee werelden
Rouvoet ging in zijn toespraak ook in op het functioneren van het zorgstelsel, dat inmiddels tien jaar in werking is. Rouvoet had er lovende woorden voor over: ““Ons zorgstelsel verenigt het beste van die beide werelden: een private zorgverzekering, ingebed in uitgebreide publieke randvoorwaarden. Dat moeten we koesteren, in het belang van de verzekerden. Laten we stoppen met discussies over het zorgstelsel vanuit dogma’s en vanuit de valse tegenstelling markt versus overheid. Zorgverzekeraars willen juist in een open dialoog met alle betrokken partijen kijken hoe het functioneren van ons zorgstelsel verder kan worden verbeterd. Want geen enkel stelsel is perfect, ook het onze niet.”

Bij de negatieve aandacht die het stelsel krijgt, zet Rouvoet zijn vraagtekens. “Wat mij opvalt is dat het frame dat mensen hanteren erg bepalend is voor het oordeel over het stelsel: wie niet gelooft in ‘markt’ en ‘concurrentie’ ziet vooral wat niet goed gaat, terwijl degenen die positief zijn over het Nederlandse zorgstelsel, waaronder de zorgverzekeraars, vooral geneigd zijn de zegeningen te tellen.”

Bureaucratie
In het nieuwe jaar wil Rouvoet doorgaan op de ingeslagen weg. In zijn toespraak zet hij zijn wensen uiteen. “Het afgelopen jaar hebben we het terechte signaal van de huisartsen opgepakt om onnodige bureaucratie aan te pakken. Op ons initiatief zitten we nu ook met de andere koepels uit de eerste lijn hierover aan tafel. Op deze weg willen we in 2016 doorgaan: met anderen kijken wat beter kan en daar werk van maken. En waar partijen er onderling niet uitkomen, kan een actieve rol van de overheid wat mij betreft nuttig en zelfs noodzakelijk zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de inrichting van de complexe spoedzorg in ons land, kostbare voorzieningen voor protonentherapie of de toelating van medicijnen tot het verzekerd pakket.”

Reageer op dit artikel