nieuws

Risicolandschap verandert: marktveranderingen en cyber maken opmars

Schade

Risicolandschap verandert: marktveranderingen en cyber maken opmars

Hoewel het gevaar van ‘business interruption’ door riskmanagers en verzekeringsexperts nog altijd het grootste wordt beschouwd, lijkt het risicolandschap te gaan veranderen. Concurrentie en cyberincidenten vinden hun weg omhoog in de Allianz Risk Barometer.

Het moeten onderbreken van de bedrijfsactiviteiten en de onderbreking van de toevoer van goederen blijven de 800 riskmanagers en experts zien als het grootste risico. Maar daarnaast zijn er twee grote stijgers die voor het eerst hun entree in de top 3 wereldwijd maken. Op de tweede plek zijn dat de marktontwikkelingen en op de derde plaats staan cyberincidenten. Die laatste worden ook genoemd als het belangrijkste langetermijnrisico in de komende tien jaar.

“Het corporate risicolandschap verandert doordat vele sectoren een fundamentele transformatie ondergaan”, zegt Chris Fischer Hirs, CEO van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). “Nieuwe technologieën, toenemende digitalisering en ‘Internet of Things’ veranderen klantengedrag, industriële processen en bedrijfsmodellen. Dit brengt legio kansen met zich mee, maar doet tevens het bewustzijn groeien van de noodzaak van een accuraat antwoord van bedrijven op deze nieuwe uitdagingen. Als verzekeraars moeten we samenwerken met onze corporate klanten om hen te helpen bij het op een begrijpelijke manier adresseren van deze nieuwe realiteit.”

Marktontwikkelingen
Van de ondervraagden noemt 38% (vorig jaar 46%) business interruption als groot risico. Bij marktontwikkelingen geldt dat voor 34%. Een grote stijger, want vorig jaar was dit risico nog niet eens opgenomen in de Risk Barometer. “Ondernemingen moeten continu op hun tenen lopen en nieuwe producten, diensten of oplossingen ontwikkelen om maar relevant te blijven voor de klant en succesvol te zijn in deze snel veranderende en wereldwijd zeer competitieve omgeving”, legt Bettina Stoob, Head of Innovation van AGCS, uit. “Innovatiecycli worden korter, de drempels voor markttoegang worden lager, toenemende digitalisering en nieuwe ‘disruptieve’ technologieën moeten snel eigen worden gemaakt terwijl mogelijk meer behendige startups toetreden tot het spel.”

Cyber
Ook het risico van cyberincidenten steeg hard, van 17% naar 28%, en schoof van de vijfde naar de derde plek in de barometer. Cyberincidenten liggen ook ten grondslag aan het risico van business interruption. Bedrijven maken zich zorgen om het feit dat dit steeds vaker wordt veroorzaakt door niet-fysieke schades, zoals een cyberaanval of technisch falen. “Aanvallen door hackers worden doelgerichter, duren langer en kunnen ononderbroken doordringen”, verklaart Jens Krickhahn, Cyber Insurance Expert bij AGCS. Volgens hem zijn tijdige waarschuwingen en betere monitoring nodig om omvangrijke business interruption-schades door cyber te voorkomen.

Instabiliteit
De Risk Barometer laat ook zien dat er binnen multinationals toenemende zorgen zijn over de vergaande impact van geopolitieke instabiliteit. De angst leeft voor oorlogen, of andere politieke onrusten die van invloed kunnen zijn op de toevoer van goederen. Die angst is er ook voor terrorisme, dat weerslag kan hebben op personeel, gebouwen of andere bezittingen.

Reageer op dit artikel