nieuws

Menzis-topman bepleit overgangsfonds voor zorgkosten

Schade

Menzis-topman bepleit overgangsfonds voor zorgkosten

Het verzekerdenbestand van Menzis is per 1 januari met 136.000 gegroeid, maar topman Ruben Wenselaar kijkt zorgelijk de toekomst in. Hij vreest voor de houdbaarheid van het zorgstelsel: “We hebben de zorgkosten nog lang niet onder controle.” Hij pleit vandaag in een interview met het Financieele Dagblad voor het oprichten van een speciaal fonds.

Hoewel de stijging afvlakt, blijven de zorgkosten in absolute zin toenemen. De prijsstijging van medicijnen, de vergrijzing en technologische innovaties vereisen een nieuwe aanpak, vindt Wenselaar. Hij wijst erop dat de afspraken over het indammen van de kostengroei dit jaar aflopen. “We krijgen het nog elk jaar financieel rond, maar zorguitgaven nemen een steeds grotere hap uit ons besteedbaar inkomen. Hoe lang houden we dat nog vol, als straks 30% van ons loon naar de gezondheidszorg gaat?”

Kostennorm
De Menzis-topman wil harde maatregelen zoals die in de pensioensector nodig waren, vermijden. “We hebben nu een duidelijke norm nodig waarin wordt vastgelegd hoeveel procent van ons bruto nationaal product we willen uitgeven aan zorg. Anders komt er een moment — net als we bij de pensioenen hebben gezien — dat paardenmiddelen nodig zijn, met alle maatschappelijke onrust van dien. Stel deze norm in economisch goede tijden om te voorkomen dat je in mindere tijden moet ingrijpen in het basispakket en vergoedingen geschrapt moeten worden.”

De solidariteit in het zorgstelsel staat onder druk, zegt Wenselaar: “De cruciale vraag is of mijn kinderen nog bereid zijn voor mijn zorgkosten op te draaien als ze twijfels hebben of later iemand voor hen opkomt, als de kosten blijven toenemen en het aantal premiebetalers kleiner wordt.”

Overgangsfase
Betere medicijnen, minder ziekenhuisbehandelingen en meer aandacht voor preventie zullen volgens hem de zorg goedkoper maken, maar de vraag ernaar in eerste instantie wel doen toenemen. “We moeten een manier vinden om die overgangsfase te financieren. Ik pleit daarom voor de oprichting van een fonds waar pensioenfondsen, banken en verzekeraars een miljard of meer in stoppen om die transitie mogelijk te maken”, aldus Wenselaar tegenover de krant. Menzis zou zelf € 100 mln in zo’n fonds willen steken. Tegelijkertijd zouden dan lege ziekenhuisvleugels moeten worden gesloten en overbodige medische handelingen moeten worden afgeschaft.

 

Reageer op dit artikel