nieuws

Gevolgen terugval in nieuw bonus-malussysteem vallen mee voor consument

Schade

Gevolgen terugval in nieuw bonus-malussysteem vallen mee voor consument

Onder het mom van een makkelijker en rechtvaardiger stelsel voor autobezitters, is het bonus-malussysteem sinds 1 januari aangepast. Hoewel er voordelen zijn verbonden aan deze verandering, is een groot nadeel ervan dat de terugval in schadevrije jaren bij schade groter is dan voorheen het geval was. Dit meldt vergelijkingswebsite Sum.nl.

Voor verzekerden die tot en met 15 schadevrije jaren hebben opgebouwd, wordt bij een schadeclaim het aantal schadevrije jaren met 5 verminderd. Verzekerden met méér dan 15 schadevrije jaren worden, ongeacht het aantal opgebouwde jaren, behandeld alsof ze slechts 15 jaar hebben staan en worden eveneens teruggeworpen naar 10 jaar. Het jarenlang opgebouwde voordeel is dus in één klap weg. Voorheen had een verzekerde met bijvoorbeeld 45 schadevrije jaren na schade nog 40 jaar over, nu dus slechts 10.

Verdere aanpassingen van het nieuwe bonus-malussysteem zijn een wettelijk vastgesteld berekeningssysteem van schadevrije jaren dat geldt voor alle verzekeraars, de gelijkstelling van het maximum aantal schadevrije jaren naar 99 jaar en een algeheel ingesteld minimum van -5 schadevrije jaren.

Gevolgen
De gevolgen voor de terugval in no-claimkorting blijken voor de consument vooralsnog beperkt te zijn, zo laat de Consumentenbond weten. Veel autoverzekeraars hebben hun ladders en kortingen al aangepast op de nieuwe situatie, zodat verzekerden er niet of nauwelijks op achteruitgaan), of gaan dit nog doen. Zo past Aegon de ladder niet aan omdat deze nu gunstiger is, en hebben Delta Lloyd en Ohra de no-claimkortingen in de nieuwe ladder zoveel mogelijk gehandhaafd om nadelige gevolgen te beperken. Veel andere verzekeraars wijzigen hun bonus-malusladders pas dit jaar.

Reageer op dit artikel