nieuws

Bedragen smartengeld worden hoger

Schade

Bedragen smartengeld worden hoger

De maximale vergoedingen van smartengeld worden hoger. Het is de eerste keer in 23 jaar dat de uitkering van smartengeld is verhoogd. Dat blijkt bij het verschijnen van het nieuwste ANWB Smartengeldboek 2016.

De ANWB vindt dat slachtoffers die, door toedoen van een ander, ernstig letsel oplopen een bedrag aan smartengeld moeten krijgen dat recht doet aan het leed dat hen is aangedaan. Met redactionele artikelen in het ANWB Smartengeldboek en in het vakblad ANWB Verkeersrecht pleit de ANWB al jaren voor toekenning van hogere bedragen in Nederland.

Hoopgevend is dat verschillende rechters zich inmiddels bewust zijn van de discussie over de hoogte van de smartengeldbedragen in Nederland. Naast civiele rechters wijzen ook strafrechters steeds vaker smartengeld toe en kennen hogere bedragen toe. “Rechters lijken wakker te zijn geworden”, aldus Siewert Lindenbergh, hoofdredacteur Verkeersrecht. “Ook in Nederland gaat eindelijk het smartengeld omhoog. De eerste stappen zijn nu gezet en we monitoren hoe deze ontwikkeling zich doorzet.”

Reageer op dit artikel