nieuws

Verbond: ‘Minimaal kosten eigen expert vergoeden aan contra-expertise’

Schade

Verbond: ‘Minimaal kosten eigen expert vergoeden aan contra-expertise’

Verzekeraars willen meer duidelijkheid bieden over de vergoeding van contra-expertise en komen daarom met een nieuwe stelregel: ze vergoeden in ieder geval de kosten tot de kosten van de inschakeling eigen expert. Daarnaast komt het Verbond van Verzekeraars met een Meldpunt Misstanden Contra-expertise om de kwaliteit en inzet van contra-experts te waarborgen.

De branche hoopt met de nieuwe regel de onduidelijkheid over de vergoeding van contra-expertise weg te nemen. Die ontstond dit jaar nadat Verzekeringsklachten.nl de aandacht van de AFM vroeg voor de volgens het platform onwettige voorwaarden die schadeverzekeraars hanteren bij de vergoeding van contra-expertise. Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie gaf onlangs in antwoord op Kamervragen aan dat de te vergoeden kosten niet op voorhand gemaximeerd mogen worden.

Daarom heeft het Verbond nu particuliere schadeverzekeraars opgeroepen om bij inschakeling van een contra-expert in ieder geval de kosten te vergoeden die ook worden gemaakt voor het inschakelen van de eigen expert. Als de kosten voor een second opinion hoger zijn, moet een compensatie worden getoetst op redelijkheid. Het Verbond: “De inschakeling van de expert moet te allen tijde redelijk zijn, evenals de omvang van de gemaakte kosten.”

Ambulance chasing
Het Verbond wil tegelijkertijd ook de methodes die sommige contra-experts hanteren aan de kaak stellen. “Het Verbond krijgt geregeld signalen én klachten van klanten die uit het niets worden benaderd door bureaus, die alarmsites gebruiken om te kijken waar hulpdiensten zoals de brandweer actief zijn geweest. Verzekeraars verwerpen deze vorm van acquisitie die de toets van redelijkheid vaak niet doorstaat. Ook komen er klachten over excessieve adviestarieven.”

Om deze praktijken tegen te gaan en ‘de kwaliteit van contra-expertise te bevorderen’ komt het Verbond met het Meldpunt Misstanden Contra-expertise. Hiermee hoopt de brancheorganisatie een inventarisatie te kunnen maken van misstanden.

Tevreden
De verzekeraars benadrukken dat er in het leeuwendeel van de schades die met contra-experts worden afgehandeld geen problemen opleveren. “Jaarlijks handelen schadeverzekeraars vele honderdduizenden schades af, vrijwel altijd tot volle tevredenheid van klanten. Recente klanttevredenheidsonderzoeken laten zien dat zo’n 90 procent van de klanten tevreden is over de behandeling van zijn schadeverzekeraar en de hoogte van de uitkering of het herstel van de schade.”

Reageer op dit artikel