nieuws

Premie wanbetalers zorgverzekering verlaagd

Schade

Premie wanbetalers zorgverzekering verlaagd

De ministerraad heeft op voorstel van minister Edith Schippers (VWS) de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers van de zorgverzekering verlaagd. 

De bestuursrechtelijke premie bedraagt per 1 januari € 159,03 en daalt op 1 juli 2016 met ruim € 30 naar € 127,91. De verlaging maakt het mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalingsregeling, doordat zij meer geld overhouden im hun schulden aan te pakken. De bestuursrechtelijke premie blijft wel hoger dan de gemiddelde premie die de zorgverzekeraars vragen. Dit gebeurt om de kosten voor deze regeling niet te leggen bij de mensen die hun premie wel betalen. Daarnaast worden mensen zo ontmoedigd om hun betalingsachterstand op te laten lopen. Dinsdag 1 december is het wetsvoorstel ‘Verbetering wanbetalersmaatregelen’ aangenomen door de Eerste Kamer.

Reageer op dit artikel