nieuws

Independer: ‘Basisverzekering dekt minder, aanvullende pakketten uitgekleed

Schade

Independer: ‘Basisverzekering dekt minder, aanvullende pakketten uitgekleed

In 2006 werd het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. Belangrijkste doel was: een betaalbare zorgverzekering voor iedereen. Independer maakt de balans op. De basisverzekering dekt steeds minder en de aanvullende pakketten zijn uitgekleed. Vooral chronisch zieken zijn de dupe.

In tien jaar tijd is er fors gesneden in het basispakket. Naast verschillende medicijnen zijn ook rollators en rolstoelen verdwenen. De vergoeding van fysiotherapie is flink beperkt. Zo betaalden in 2006 chronisch zieken 9 behandelingen zelf (of sloten er een aanvullende verzekering voor). Nu betalen ze 20 behandelingen zelf. Patiënten met diabetes en bepaalde vormen van reuma en astma vallen volgens de wet niet onder chronisch zieken. Zij betalen alle fysiotherapiebehandelingen zelf als ze niet aanvullend verzekerd zijn.

Uitgekleed
Volgens Independer werden aanvullende verzekeringen in 2006 gezien als ‘luxe’ pakketten, voor mensen die zich voor meer zorg wilden verzekeren. Intussen zijn de aanvullende pakketten eerder noodzaak dan luxe voor ouderen en chronisch zieken.Waren er in 2006 nog pakketten die alle tandarts- en fysiotherapiebehandelingen vergoedden. Dit soort pakketten bestaat bijna niet meer, concludeert Independer.

Fysiotherapie
De vergelijkingssite concludeert dat bij de grote zorgverzekeraars Menzis, Zilveren Kruis Achmea, VGZ en CZ de premie voor de meest uitgebreide vergoeding fysiotherapie met minimaal 56% is gestegen ten opzichte van 2006. De dekking is bij Achmea en CZ echter fors lager. Vergoedde Zilveren Kruis in 2006 nog allen behandelingen, in 2016 nog maar 40. De premie ging wel met 56% omhoog. CZ vergoedde in 2006 ook nog alle behandelingen, nu zijn dat er nog 36 met een premiestijging van 67%. De tandartsverzekeringen laten volgens Independer een vergelijkbaar beeld zien.

Eigen risico
Independer becijfert dat het eigen risico over een periode van 8 jaar gestegen is met 156%. Dat komt neer op gemiddeld 12,5% per jaar. “Het eigen risico is bedoeld om mensen bewuster zorg te laten gebruiken. Consumenten die niet in een goede gezondheid verkeren (zoals chronisch zieken) hebben geen keuze”, stelt Independer. “In 2006 werden mensen die geen of weinig zorg gebruikten, beloond met een no-claimkorting van € 255. In 2008 werd dat vervangen door een eigen risico van € 150 per jaar en betaalden mensen een deel van de zorgkosten dus zelf. In 2016 stijgt het eigen risico naar € 385.”

Contractering
Ook qua contractering is er de afgelopen tien jaar veel veranderd. Kon je in 2006 met een naturaverzekering nog bijna overal terecht, anno 2016 is dat niet meer vanzelfsprekend. “Daar komt bij dat zorgverzekeraars, ondanks talloze beloftes en tegen de wil van de minister en Tweede Kamer in, nog steeds niet in staat zijn om half november alle zorgcontracten rond te hebben. Zolang niet alle contractbesprekingen zijn afgerond, blijven verzekerden in het ongewisse of hun zorgverlener wel wordt vergoed. Vooral voor mensen die veel zorg nodig hebben, is dat een probleem. Want het kan zo maar zijn dat de pedicure waar je al jaren komt vanwege diabetes, het jaar erna ineens geen contract meer heeft met je verzekeraar”, aldus Independer.

Minder concurrentie
Nederland telt negen concerns die 49 labels onder hun hoede hebben. In 2014 waren er 14 concerns met 43 labels. “Je ziet dus dat er minder concerns zijn, maar meer verzekeraars.” De concerns hebben hierdoor veel macht. Alle verzekeraars samen brengen volgens Independer samen zo’n 75 verschillende soorten polissen uit.

Kwaliteit
Was één van de doelstellingen van het nieuwe zorgstelsel het transparant maken van de kwaliteit van de zorg, dan is dat volgens Independer niet echt van de grond gekomen. “Na tien jaar is er nog altijd geen universeel beoordelingssysteem voor zorgkwaliteit. Zorgverzekeraars zeggen dat ze inkopen op basis van kwaliteit, maar iedere verzekeraar koopt zorg in bij verschillende zorgaanbieders. Dit geeft al aan dat de ideeën over kwaliteit zeer verschillend zijn.”

Lichtpuntjes
Independer constateert wel een aantal lichtpuntjes. Voor chronisch zieken is het makkelijker geworden om over te stappen. “Zorgverzekeraars Nederland heeft zich daarvoor hard gemaakt en de meeste zorgverzekeraars komen die belofte na. Voor de meeste aanvullende verzekeringen geldt geen medische selectie meer.”  Ook ten aanzien Weliswaar stijgen de zorgkosten per hoofd van de bevolking, maar minder hard dan in de acht jaar voor de invoering van de zorgverzekeringswet. Toen stegen de zorgkosten namelijk twee keer zo hard per jaar als in de jaren daarna.

Reageer op dit artikel