nieuws

Focwa Schadeherstel van start met Focwa Automotive Garantiefonds

Schade

Focwa Schadeherstel van start met Focwa Automotive Garantiefonds

Per 1 januari gaat het nieuwe Focwa Automotive Garantiefonds van start. Alle leden van Focwa Schadeherstel zijn automatisch lid van dit nieuwe garantiefonds.

Het nieuwe Focwa Automotive Garantiefonds kent een bredere opzet en staat open voor toetreding van andere partijen uit de automotive sector. De naamkeuze zou een einde moeten maken aan de verwarring en de perikelen tussen het Focwa Garantiefonds en de stichting Focwa Garantiefonds. Het bestuur van het nieuwe fonds bestaat uit Mathijs van Leeuwen (links), Carli Pellegrom (midden) en Marco Bons.

Discussie
De totstandkoming van Focwa Automotive Garantiefonds is niet helemaal zonder slag of stoot gegaan. De Stichting Focwa Garantiefonds was niet blij met het initiatief van Focwa Schadeherstel om een nieuw garantiefonds op te zetten. In juni leidde dat over en weer tot discussie en aftreden van bestuursleden.

“De Focwa brancheorganisatie heeft in het verleden een onafhankelijk garantiefonds opgericht met onder meer als doel dat verzekerden niet de dupe konden worden bij bijvoorbeeld faillissement. Door de bestuurders van dit garantiefonds is de keuze gemaakt om de PR en de kwaliteitsborging onder te brengen in het garantiefonds”, vertelt Mathijs van Leeuwen, voorzitter van Focwa Automotive Garantiefonds. “Dat leidde ertoe dat je als brancheorganisatie niet meer over je eigen PR en kwaliteitsborging gaat. Dat was aanleiding voor discussie. De brancheorganisatie heeft toen afscheid genomen van zijn secretaris en is bij de rechter in het gelijk gesteld. Vervolgens heeft de stichting Focwa Garantiefonds deze medewerker weer in dienst genomen. Wij zijn van mening dat onze leden en de verzekerden daar niet mee gediend zijn. De Stichting Focwa Garantiefonds heeft de banden met de brancheorganisatie vervolgens doorgeknipt en is er vandoor met het geld dat in kas zat. Wij hebben nu een nieuw garantiefonds opgericht en zullen alles in het werk stellen om de gelden die in kas zaten weer terug te krijgen”, aldus Van Leeuwen.

Schadenet
Schadeherstelketen Schadenet heeft met 101 locaties collectief het deelnemerschap van het oude garantiefonds opgezegd. De keten zegt blij te zijn met de nieuwe invulling van het Focwa Automotive Garantiefonds. “Wij zijn erg blij met de invulling van de Focwa Kwaliteitsstandaard waarmee wij als branche de kwaliteit en de veiligheid van het schadeherstel borgen. En daarbij past een goed garantiefonds waar wij graag deelnemer van zijn”, aldus Leontine Sitters van Schadenet.

 

Reageer op dit artikel