nieuws

DNB: ‘WIA/WGA beter maar nog altijd geen winst’

Schade

DNB: ‘WIA/WGA beter maar nog altijd geen winst’

Toezichthouder DNB ziet een significante resultaatverbetering over boekjaar 2014, maar er wordt nog altijd geen winst gemaakt door verzekeraars op de WIA/WGA portefeuille. Wel is de verwachting dat de verbetering zich ook in 2015 doorzet.

DNB constateert dat verzekeraars beter in staat lijken om de specifieke risico’s in te schatten. “Er blijft onzekerheid over de schadelast, onder andere vanwege eventuele nameldingen van schadegevallen door het UWV. Daar kijken wij ook komend jaar weer scherp naar de WIA/WGA portefeuille, om te toetsen of het herstel duurzaam is”, aldus DNB.

WGA Flex
De WGA Flex is een nieuw product voor verzekeraars waarbij minder zicht is op de groep verzekerden (flexwerkers) dan bij WGA vast. “Dit maakt een goede risico inschatting lastig. Daarom, en vanwege de sterke prijsconcurrentie tussen schadeverzekeraars, zal DNB aandacht besteden aan de invoering van de WGA flex per 1 januari 2017. In de nieuwe uitvraag over WIA/WGA zal een kwalitatief deel worden opgenomen met vragen over de voorbereiding op de WGA flex”, aldus de toezichthouder.

Volgen
Sinds de zomer van 2013 volgt DNB nauwgezet de resultaten van WIA?WGA portefeuille van een aantal verzekeraars als gevolg van de tegenvallende resultaten over 2011 en 2012. “Er zijn belangrijke stappen gezet door partijen en we zien dat nu voor het eerst terug in de cijfers van de verzekeraars”, aldus DNB. Inmiddels worden de schadedata van het UWV gedeeld met de leden van het Verbond van Verzekeraars. Verder zijn wettelijke afspraken gemaakt om voor werkgevers de mogelijkheid te vergroten om in plaats van een verzekering bij het UWV het eigen risico te dragen en hebben verzekeraars grote vorderingen gemaakt bij het beter beheersen van de risico’s binnen deze specifieke portefeuille.”

Reageer op dit artikel