nieuws

CDA pleit voor verplichte basisverzekering loondoorbetaling bij ziekte

Schade

CDA pleit voor verplichte basisverzekering loondoorbetaling bij ziekte

In een ingezonden brief  in de Volkskrant pleiten CDA-voorman Sybrand Buma en Pieter Heerma (CDA-woordvoerder sociale zaken) voor een verplichte basisverzekering voor iedereen die werkt, die regelt dat bij ziekte het loon maximaal twee jaar wordt doorbetaald.

Op die manier vangen werkenden – zowel mensen in vaste dienst als zelfstandigen – de risico’s voor inkomensverlies deels zelf op. Werkgevers betalen dan alleen de eerste acht weken het salaris verplicht door, in plaats van de huidige twee jaar.

Het CDA pleit daar vandaag voor in de Tweede Kamer, waar minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma de begroting Sociale Zaken verdedigen. In het opiniestuk in de Volkskrant schrijven de CDA’ers dat noch de politiek noch de polder het lef heeft met oplossingen te komen voor de patstelling waarin de arbeidsmarkt zich bevindt. “Iedereen zit gevangen in deelbelangen: de bonden willen vasthouden aan de loondoorbetaling, belangenorganisaties voor zzp’ers houden elke verplichting af. Iedereen wentelt zich in het gelijk van de eigen achterban.”

Hoge kosten
Veel bedrijven willen bijna geen vast personeel meer aannemen omdat het ze veel geld kost als iemand ziek wordt. Werkgevers halen daarom liever flexibele werknemers binnen zoals zzp’ers. Die leveren weinig risico’s op en ze kunnen ze snel weer afstoten. Maar voor de flexwerkers is deze situatie ook niet altijd goed, zeker niet als ze geen inkomen hebben wanneer ze door ziekte tijdelijk niet kunnen werken. Dat levert grote problemen op, zowel voor hunzelf als voor de maatschappij, stellen Buma en Heerma.

Wettelijke verplichting
Beide CDA’ers vinden dat de loondoorbetaling bij ziekte “radicaal verkort moet worden” en er een basisverzekering loondoorbetaling bij ziekte moet komen, die ook gaat gelden voor zzp’ers. “De enige manier om deze algemene risicodeling effectief te bereiken, is met een wettelijke verplichting. Deze algemene basisverzekering zal ook uitkomst bieden als hervormingsmechanisme voor de arbeidsmarkt.”

Geen risicoselectie
Deze basisverzekering zou ingericht kunnen worden analoog aan het model van de bestaande zorgverzekering. “Net als de zorgverzekering kent de basisverzekering een wettelijke verankering maar wordt ze uitgevoerd door de markt, met volledige acceptatie onder voor iedereen gelijke voorwaarden zonder risicoselectie. Daarmee worden de risico’s gedeeld, wordt de premie aanvaardbaar voor alle deelnemers en worden zelfstandigen met een hoger risico niet meer uitgesloten”, aldus Buma en Heerma

Reageer op dit artikel