nieuws

Apothekers: ‘Budgetpolis is patiëntenbedrog’

Schade

Apothekers: ‘Budgetpolis is patiëntenbedrog’

Riep ZorgverzekeringWijzer.nl al op tot een verbod op de budgetpolis, nu zijn ook de apothekers faliekant tegen. “Het is patiëntenbedrog en zou verboden moeten worden”, aldus Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie KNMP in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de apothekersorganisatie wordt de vrije apothekerskeuze beperkt. Herhaalmedicatie kan met een budgetpolis alleen opgehaald worden bij een door de verzekeraar aangewezen apotheek. “Die kent de patiënt niet, en andersom. Dat staat de kwaliteit van de zorg in de weg.” Volgens Klein Nulent zijn het vooral de meest kwetsbare patiënten, zoals ouderen en chronisch zieken, die op financiële gronden kiezen voor de budgetpolis. “Die worden daardoor nog kwetsbaarder. De zorgverzekeraar licht de patiënt niet transparant voor over de beperkingen die aan zo’n polis kleven. Op dit moment kan een patiënt voor 2016 in veel gevallen nog steeds niet zien waar hij met een budgetpolis terecht kan.”

Inperken
De apothekersorganisatie roept de Tweede Kamer op ook de beleidsvrijheid van zorgverzekeraars in te perken. “Deze leidt tot ongelijkheid in de farmaceutische patiëntenzorg. De basiszorg hoort voor iedereen gelijk te zijn ongeacht de keuze voor een zorgverzekeraar. Nu kan elke individuele zorgverzekeraar bepalen of bepaalde zorg, zoals de medicatiebeoordeling, al dan niet ten laste komt van het eigen risico.

Ongelijkheid
Zilveren Kruis, Menzis, Zorg en Zekerheid, ONVZ, ASR en Eno hebben per 1 januari 2016 de medicatiebeoordeling uit het eigen risico gehaald, na herhaalde oproepen daartoe van de KNMP en ouderenbond Unie KBO. “Twee grote verzekeraars, CZ en VGZ, blijven achter”, aldus Klein Nulent. “Bij hen komt in 2016 de medicatiebeoordeling nog wel ten laste van het eigen risico. Dat leidt tot zorg mijden, en tast de kwaliteit van zorg aan. Van een medicatiebeoordeling is bewezen dat het gezondheidswinst oplevert. Het is zelfs een speerpunt van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) om te controleren of er voldoende van verricht worden. Dan mogen er geen financiële belemmeringen zijn, en zeker geen ongelijkheid binnen het basispakket.”

Interessanter
De vergelijkingssite Geld.nl constateerde recentelijk dat de voorwaarden van de meeste budgetpolissen in 2016 een stuk gunstiger zijn dan vorig jaar omdat er meer zorgverleners zijn gecontracteerd. Volgens de vergelijkingssite wordt de budgetpolis hierdoor voor veel meer mensen interessant.

Reageer op dit artikel