nieuws

Annemarie Schouw: ‘Risicobewust denken moet tweede natuur worden’

Schade

Annemarie Schouw: ‘Risicobewust denken moet tweede natuur worden’

Een spin in het web, zo omschrijft Annemarie Schouw, voorzitter van Narim,  haar functie als risk- en insurancemanager van Tata Steel Europa. In gesprek met am: vertelt ze onder meer over de uitdagingen op het gebied van risk management.

Wat is de rol van een risk- en insurancemanager binnen een groot bedrijf als Tata Steel?
“Een spin in het web. Enerzijds wil je de financiële impact van een incident variërend van een brand tot imagoschade zo veel mogelijk beperken. Anderzijds is het van belang om schade zoveel mogelijk te voorkomen door preventieve maatregelen in te richten en die scenario’s te onderkennen die een bedreiging vormen voor de bedrijfscontinuïteit. Hiervoor is het van groot belang om met al je stakeholders, in- en extern, in contact te blijven staan. Maar je bent toch het meeste zichtbaar als er een schade is. Je bent dan degene die de contacten legt met makelaar, verzekeraars en contra-experts, maar – minstens zo belangrijk – ook intern de coördinatie voert over een goede afhandeling van de schade.”

Welke rol speelt de verzekeraar bij de schadebepaling?
“Met name in het begin hadden wij wekelijks in overleg met de makelaar, de schade-expert van de verzekeraar en onze contra-expert besproken hoe de herbouw zou plaatsvinden en wat we ten aanzien van productie en belevering van klanten wel en niet zouden doen. Je werkt nauw samen en dat zorgde er ook voor dat er wederzijds begrip was voor hoe het proces werkt.”

Wat is er de afgelopen jaren veranderd aan de rol van de risk- en insurancemanagers binnen bedrijven?
“Je bent zichtbaarder. Het gaat niet meer alleen om het afdekken van de verzekerbare risico’s door verzekeringen te kopen. Het bepalen van de niet-verzekerbare risico’s bijvoorbeeld, met als gevolg imagoschade, en het opstellen van bedrijfsimpactanalyses zijn steeds belangrijker. Risico’s vragen dan ook steeds nadrukkelijker een rol van financiële en juridische afdelingen binnen een organisatie.”

Wat zijn wat jou betreft de uitdagingen van dit moment op het vlak van riskmanagement?
“Binnen het bedrijf moet een cultuur ontstaan waarin risicobewust denken en zijn een tweede natuur is geworden. De cost of risk is niet altijd makkelijk in beeld te krijgen. De interconnectiviteit en de impact van risico’s is soms lastig te bepalen en betreft vaak niet alleen de eigen organisatie, maar ook toeleveranciers, afnemers, klanten en hun eigen toeleveranciers, afnemers, klanten et cetera. Cyberrisico is zeker een thema, maar dat geldt ook voor bestuurders, aansprakelijkheid en veranderende wetgeving.”

Schouw is op 15 december spreker op het am:event over rendabel risicomanagement, naast onder meer Erik van de Crommenacker en Bernardo Walta, commercieel directeur van De Goudse. Inmiddels zijn ook alle sessies van het event bekend, kijk hier voor het programma. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar, inschrijven kan hier.

Het complete interview met Schouw verschijnt in de am:special over schade, die medio december verschijnt en waarvan op 15 december exemplaren beschikbaar gesteld worden.

Reageer op dit artikel