nieuws

Zorgverzekeraars geven bijna een half miljard uit aan marketing

Schade

Zorgverzekeraars geven bijna een half miljard uit aan marketing

Zorgverzekeraars hebben voor het zorgjaar 2015 bijna een half miljard euro uitgegeven aan reclame en overige acquisitie. Dat geld gaat los van reclame vooral uit naar provisie voor vergelijkingssites en in mindere mate tussenpersonen, achterhaalde Follow The Money (FTM).

In totaal gaven de verzekeraars € 290 mln uit aan acquisitie voor alleen de basisverzekering en nog eens € 175 mln voor de aanvullende verzekeringen. Een deel daarvan gaat naar ‘gewone’ reclame, de rest wordt door de Nationale Zorgautoriteit gedefinieerd als ‘kosten voor verkoop door derden, zoals tussenpersonen en intermediairs. FTM haalt Fred de Jong aan, die zegt dat de tussenpersoon nauwelijks een partij is. “Het is niet zo interessant voor financieel adviseurs: de provisie bedraagt slechts vijf à zes procent van de jaarlijkse premie – enkele tientjes. Eigenlijk loont het alleen als je als adviseur grote collectiviteiten afsluit. Er zit overigens ook onderling nauwelijks verschil in de hoogte van de provisie die verzekeraars betalen.”

Vergelijkingssites
Dus blijven de vergelijkers over, die de grote massa aan zich weten te binden en dus wel belang hebben bij de provisie. Het leidt er volgens Hanke Bruins Slot van het CDA toe dat verzekeraars de vergelijkingssites veel provisies en affiliatievergoedingen betalen, “Dit is een perverse prikkel waardoor de onafhankelijkheid van de vergelijkingssite ter discussie komt te staan.” Bruins Slot opteert voor een provisieverbod op zorgverzekeringen, maar daar ziet minister Schippers niet in.

Waar wel aan wordt gedacht, door Zorgverzekeraars Nederland, is het mogelijke opzetten van een neutrale en objectieve vergelijkingssite. De branchevereniging heeft aangegeven met andere partijen, waaronder Schippers en patiëntenorganisaties, te willen onderzoeken of dit een mogelijkheid is.

Reageer op dit artikel