nieuws

‘Schaf eigen risico in de zorg af’

Schade

‘Schaf eigen risico in de zorg af’

Het eigen risico in de zorg moet zo snel mogelijk gehalveerd worden, in opmaat naar afschaffing van het hele eigen risico. Dat zei SP-kamerlid Henk van Gerven bij de behandeling van de begroting van Volksgezondheid.

“Meer dan een miljoen mensen hebben problemen met het betalen van de zorgkosten. Tegelijkertijd maken de zorgverzekeraars enorme winsten en hebben ze miljarden op de plank liggen. Dat geld moet gebruikt worden om de kosten voor de patiënt te verlagen”, aldus Van Gerven. De zorgverzekeraars zouden in de afgelopen jaren ruim € 9 mld aan reserves opgebouwd hebben. De SP stelt voor om deze reserves te gebruiken voor de halvering van het eigen risico. Dat kost € 1,6 mld. Het liefst ziet Van Gerven het eigen risico helemaal verdwijnen. “Dat kan ook als we de zorg weer publiek organiseren.”

Toezicht
Volgens PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester kijkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij haar toezicht alleen naar het proces, of zorgverzekeraars wel op tijd hun inkoopbeleid openbaar maken, maar niet naar de inhoud van het inkoopbeleid zelf. Dit schrijft het FD. Volgens het kamerlid moet de politiek dan ook lessen trekken uit het Fyra-debacle, omdat anders ook het zorgstelsel uitdraait op een parlementaire enquete. Dit zei Bouwmeester bij de behandeling van de begroting van Volksgezondheid. “De NZa constateert wel dat verzekeraars vooral op prijs inkopen en niet op kwaliteit van de zorg,” aldus Bouwmeester. Maar dat de toezichthouder vervolgens niet ingrijpt en het beleid aan ‘de markt’ overlaat, is wat Bouwmeester betreft zeker niet de bedoeling.

Meepraten
De PvdA wil ook dat verzekerden meer te zeggen krijgen bij zorgverzekeraars. De ledenraad zou moeten kunnen meepraten over kwaliteitsbeleid, dienstverlening aan patiënten en financiële beslissingen zoals de lonen voor bestuurders aan de top en de besteding van de winsten. Dat voorstel lijkt te kunnen rekenen op steun van CDA, ChristenUnie en D66, zo schrijft het FD.

Reageer op dit artikel